Logo van de kerk

Liedmiddag

Liedmiddag met liederen van Huub Oosterhuis.

Ook dit jaar verzorgen we als liturgiecommissie van de Ontmoetingskerk te Zuidwolde een liedmiddag met liederen van Huub Oosterhuis. De opzet is iets anders dan andere jaren want Jan Baaij met zijn Liturgiekoor IJmond heeft geen gelegenheid meer om naar Zuidwolde te komen.
In plaats daarvan hebben we Antoine Oomen bereid gevonden om met ons de liederen van Oosterhuis in te studeren. Antoine Oomen is al meer dan veertig jaar een van de componisten die de teksten van Oosterhuis op muziek zet. Verder is hij de dirigent van het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek. We zijn erg gelukkig met zijn komst.
 

De liedmiddag is ook wat anders van opzet. Een gelegenheidskoor o.l.v. Maja Overvliet studeert de te zingen liederen in de voorafgaande weken in zodat er deskundige ondersteuning is op de middag zelf. Het programma is niet alleen gericht op geoefende zangers, ook enkele eenstemmige liederen krijgen een plaats. Het accent ligt niet enkel op het oefenen van onbekende liederen maar ook op het plezier van samen zingen waarbij het leerelement toch aanwezig is.
 

We hebben gekozen voor de vorm van een open middag, de toegang is gratis. U begrijpt dat er wel degelijk kosten aan deze middag verbonden zijn daarom zal er bij de uitgang een collecte gehouden worden die we nadrukkelijk onder uw aandacht brengen.
Deze liedmiddag wordt gehouden op zondag 18 november in de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149, Zuidwolde.
 

Inlichtingen: Dicky Rentier tel. 0528 373928 e-mail: dickyrentier@planet.nl.