Logo van de kerk
Home / Commissies / Kerk op schoot vieringen

Kerk op schoot vieringen

Kerk op schoot vieringen

x

Het heet ‘kerk op schoot’ omdat de kleine kinderen bij de ouders of grootouders op schoot mogen zitten. Of op de stoeltjes en kussens voor in de kerk. Het duurt ongeveer twintig minuten en is bedoeld voor kinderen tot ongeveer 5 jaar. Zo kunnen de allerkleinsten op een speelse manier kennis maken met kerk-zijn en met elkaar. Tegelijkertijd is het een ontmoetingsmoment voor jonge ouders die iets met de kerk hebben, er ooit iets mee gehad hebben of er voor het eerst iets mee willen. Ook voor grootouders is dit een goede gelegenheid om hun kleinkinderen kennis te laten maken met de bijbelverhalen.

 

De opzet van de Kerk op schoot dienst is in grote lijnen als volgt: aansteken van de paaskaars, zingen, een gesprekje bv. over de kleurplaat die de kinderen gemaakt hebben, een bijbelverhaal met behulp van een beamer en een gebed. Daarna is er voor de kinderen limonade en voor de ouderen koffie/thee.

Januari 2018

Vanaf nu kunnen de kleinsten vrolijk vieren bij Kerk op schoot, terwijl hun oudere broers en/of zussen kliederen, kletsen en zingen bij Kliederkerk (vanaf ongeveer 6 jaar). Deze twee activiteiten organiseren we nu naast elkaar. Alle leeftijden maken op hun eigen manier en niveau kennis met hetzelfde verhaal. Opa’s, oma’s, papa’s, mama’s, beide activiteiten beleef je samen met je (klein)kinderen en daarna drinken we samen weer koffie en limonade in de ontmoetingsruimte.

Wilt u een persoonlijke uitnodiging ontvangen meld je dan aan bij ds. Betty Gras tel. 0528 854488 of e-mail: dominee.gras@gmail.com.

De vieringen in dit  seizoen zijn vastgesteld op:  22 april en 24 juni 2018.