Logo van de kerk
Home / Commissies / Kerk op schoot vieringen

Kerk op schoot vieringen

Kerk op schoot vieringen

x

Het heet ‘kerk op schoot’ omdat de kleine kinderen bij de ouders of grootouders op schoot mogen zitten. Of op de stoeltjes en kussens voor in de kerk. Het duurt ongeveer twintig minuten en is bedoeld voor kinderen tot ongeveer 5 jaar. Zo kunnen de allerkleinsten op een speelse manier kennis maken met kerk-zijn en met elkaar. Tegelijkertijd is het een ontmoetingsmoment voor jonge ouders die iets met de kerk hebben, er ooit iets mee gehad hebben of er voor het eerst iets mee willen. Ook voor grootouders is dit een goede gelegenheid om hun kleinkinderen kennis te laten maken met de bijbelverhalen.

 

De opzet van de Kerk op schoot dienst is in grote lijnen als volgt: aansteken van de paaskaars, zingen, een gesprekje bv. over de kleurplaat die de kinderen gemaakt hebben, een bijbelverhaal met behulp van een beamer en een gebed. Daarna is er voor de kinderen limonade en voor de ouderen koffie/thee.

Voorlopig geen kerk op schoot vieringen.

Omdat de oorspronkelijke groep van Kerk op Schoot ouder is geworden in de laatste jaren en doorgestroomd is naar de Kliederkerk-leeftijd, én omdat er momenteel wat minder aanwas is aan de onderkant, nemen we voor een poosje afscheid van het initiatief " Kerk op Schoot ". We hebben er met ontzettend veel plezier aan gewerkt en kijken dankbaar terug op alle mooie vieringen en de waardevolle ontmoetingen die dat heeft opgeleverd, met (groot)ouders en kinderen. We blijven creatief zoeken naar hoe we het verhaal van God met mensen voor oud en jong toegankelijk kunnen maken. We vertrouwen erop dat er weer andere mooie initiatieven zullen ontstaan.