Logo van de kerk
Home / Jeugdwerk

Jeugdwerk binnen de Ontmoetingskerk

Jeugdwerk is te verdelen in diverse onderdelen: soosavonden, kindernevendienst, club, catechisatie, catechisatieproject en jeugdwerk. Op deze pagina en die van WHATS UP houden we je op de hoogte van activiteiten voor en door jongeren in de Ontmoetingskerk en Hervormde Gemeente.

Kijk hier: “WHATS UP

Soosavonden

De soos is voor kinderen uit Zuidwolde van groep 7 en 8 van de Heidevlinder. De soos wordt gehouden in de Schakel bij de Ontmoetingskerk. De soosavond begint om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur. Entree is 1 euro en verder kun je drinken kopen voor 10 (ranja) of 20 (frisdrank) cent, iets lekkers voor 20 cent en chips voor 30 cent.
Tijdens de soos kun je lekker kletsen of dansen op de muziek van onze DJ’s Bas en Bas!
Af en toe organiseren we ook wat anders, zoals een play back show of, zoals afgelopen vrijdag 14 september, een summerparty waarin je verkleed kon komen en je leukste campingoutfit aan mocht trekken.

Je hoort de soosdata voor seizoen 2013/2014 nog van ons.

Ingrid Meinema
Henk Zantingh
Theo Courtz
Annemarie de Ruiter

Kindernevendienst

Voor de kinderen van de basisschool is er elke zondag kindernevendienst. Er wordt stilgestaan bij de dingen die de kinderen bezig houden, er is een verhaal en elke keer een andere verwerking. De kinderen sparen voor Wit Rusland.

Club

Regelmatig wordt door er club georganiseerd voor jongens en meisjes van groep 7/8 en de brugklas. Op de website kun je lezen hoe de clubs worden ervaren door jongeren en wanneer de volgende club weer wordt georganiseerd lees verder.

Kijk in de rubriek 'WHATS UP' voor meer informatie.


Catechisatie

Wie wil er nu eigenlijk nog naar catechisatie?, dat is toch hopeloos ouderwets? 'En het is vooral alleen maar omdat het moet!' Eigenlijk is dat allemaal waar en daarom is het ook best spannend om van iets ouderwets iets interessants te maken lees verder.

Kijk in de rubiek 'WHATS UP' voor de eerstvolgende datum waarop je naar catechisatie kunt gaan.


Jeugdkerk

Elke eerste zondag van de maand is er jeugdkerk, voorheen tienerdienst genoemd. Iedere viering heeft een thema. Dit thema komt voort uit de leef- en belevingswereld van de tieners of sluit aan bij het kerkelijk jaar. Een thema geeft ruimte om alle onderdelen tamelijk vrij in te vullen lees verder

NIEUW: De jeugdkerk van de ‘ontmoetingskerk’’ heeft een HYVES SITE geopend. Kijk op:
http://jeugdkerkzuidwolde.hyves.nl

Kijk in de rubiek 'WHATS UP' voor de eerstvolgende data waarop Jeugdkerk gehouden wordt.