Logo van de kerk

Informatie huwelijksaanvraag

Trouwen in de kerk

Huwelijksdatum en gemeentehuis heb je vastgelegd. En de kerk? Je wilt ook een zegen vragen over je huwelijk. Hoe zoiets toegaat, lees je in deze brochure. Maar wat te doen als je rand-kerkelijk bent en je de kerk van binnen haast nooit ziet? Is het dan eerlijk om op je trouwdag naar de kerk te gaan?

Klop gerust aan

Op die vraag is een éénduidig antwoord moeilijk te geven. Ieder zal dat voor zichzelf moeten uitmaken. En toch! Je staat ook niet elke week bij je huisarts op de stoep, maar wél als je hem nodig hebt. Daarom zeggen wij, klop rustig aan bij de kerk. Als het je oprechte wens is om Gods zegen over je huwelijk te vragen, kan dat in onze gemeente. Onze predikant begeleidt jullie graag op weg naar zo'n kerkelijke huwelijksinzegening.

Enkele praktische wenken

Overleg in een vroegtijdig stadium met de predikant over de voorgenomen datum van je huwelijk. Houd er b.v. rekening mee dat niet iedere datum 'geschikt' is om in de kerk te trouwen. Zoals het gemeentehuis een aantal data kent waarop het gesloten is, zo is dat ook bij de kerk het geval. In de week vóór Pasen bijvoorbeeld kan er niet kerkelijk worden getrouwd. Nadat je de predikant in kennis hebt gesteld van de huwelijksdatum, wordt een afspraak gemaakt. Het is gebruikelijk dat er, vooraf-gaande aan de huwelijksdienst, enkele gesprekken met elkaar gevoerd worden. In deze gesprekken gaat het erom elkaar beter te leren kennen en komt ter sprake wat de betekenis is van een huwelijk in het licht van bijbel en geloof. Ook de huwelijksdienst wordt aan de orde gesteld.

Huwelijksbijbel

In de huwelijksdienst wordt je een huwelijksbijbel overhandigd.
Je hebt de keuze uit twee vertalingen:

In één van de gesprekken met de predikant kun je meedelen naar welke vertaling je voorkeur uitgaat.

Huwelijkskaart

Als je huwelijkskaarten laat drukken zul je daarop ook willen vermelden waar je huwelijk wordt ingezegend en bevestigd.

Vermeld dan als adres:
PKN Ontmoetingskerk
Hoofdstraat 149
Zuidwolde

Bloemen

Bij iedere huwelijksdienst zijn er bloemen in de kerk aanwezig. Je kunt zelf bepalen naar wie de bloemen worden gebracht. Je dient er dan zelf voor te zorgen dat de bloemen op de bestemde plaats komen. Als je geen bestemming weet voor de bloemen overleg dan met de predikant; in dat geval zorgt de kerk voor het bezorgen van de bloemen b.v. bij een ziek gemeentelid.

Praktische informatie

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met onze predikant: 
ds. Betty Gras
email: dominee.gras@gmail.com