Logo van de kerk

Brochure doop

 

dopen

Voor de vaders en de moeders in Israël
was het ondenkbaar
hun kinderen achter te laten
in het land van de angst

zij namen ze méé door Rietzee en woestijn
naar het land van belofte

en onderweg maakten zij ze bekend
met het geheim van de Paasnacht
en leerden hen liederen van bevrijding te zingen

 

Uit de droom van twee mensen ontstaat nieuw leven.
Veertig weken is het gedragen in de schoot van de moeder.
Veertig weken is het gewiegd door het beschermende vruchtwater.
Er had van alles mis kunnen gaan, maar het leven heeft gewonnen.

Dankbaarheid

Blijdschap om de geboorte mag zich uiten in dankbaarheid aan God.
Een vorm hiervoor is het sacrament van de doop.
Het water van de doop herinnert aan de verhalen en beelden zoals deze
uit de bijbel tot ons komen.

In het scheppingslied zweeft Gods adem boven de oervloed
en alles ligt te wachten om tot leven geroepen te worden.
De verhalen van Noach en Jona vertellen over het kwaad dat onder moet gaan
waarna de duif teken van nieuw leven brengt.
De duif als beeld van de Geest van God zweeft boven het water van de Jordaan
als Jezus daarin afdaalt om gedoopt te worden.

          Ook wij zijn door het water getrokken
          bekleed met licht
          beademt met nieuw leven.
          Een nieuwe naam is over ons uitgesproken
          wij zijn weggeroepen
          uit dood en duisternis.

Bij de doop wordt de naam van de dopeling
in één adem genoemd met de naam van de Eeuwige
en opgenomen in de kring van volgelingen van Jezus van Nazareth.

De doop mag niet gezien worden als een religieuze ervaring voor dit ene moment.
Het is een richtinggevend symbool: de keuze voor een christelijke levensweg.
Het water van de doop biedt ook geen magische bescherming tegen onheil.
Het is een zichtbaar teken van de belofte van de Eeuwige:

          Ik zal er zijn voor jou

Als je niet gewend bent om regelmatig naar de kerk te gaan of je partner is niet gelovig kun je toch de doop van je kind verlangen. Bij het beantwoorden van de doopvragen belijd je je geloof en beloof je voor dit kwetsbare leven te zorgen, het te zien als door God aan jullie toevertrouwd en het te begeleiden in haar/zijn groei naar een persoonlijke geloofsbeleving.

Doop uitstellen tot later

Wil je de doop liever uitstellen tot het kind zelf de keuze hiervoor kan maken
dan is er de mogelijkheid om in een viering je kind op te dragen en Gods zegen te vragen.
Als volwassen dopeling word je, door het beantwoorden van de doopvragen,
als belijdend lid opgenomen in de kerkelijke gemeenschap.

Ter voorbereiding op de doop worden er één of meerdere gesprekken gevoerd tussen de predikant en de doopouders of de volwassene die gedoopt wil worden. In de viering zelf is er ruimte voor eigen inbreng.

Contact

Behalve in de zomermaanden is er elke maand gelegenheid tot het bedienen van de doop.
U kunt hiervoor contact opnemen met onze predikant:
ds. Betty Gras
email: dominee.gras@gmail.com