Logo van de kerk

De Tien Beloftes

x Tijdens het Feest van de Geest, Pinksteren 2010, exposeerde Edith     Benedictus uit Hooghalen in onze kerk. Haar uitgangspunt voor dit nieuwe werk was de herinnering hoe God aan Mozes de twee stenen tafelen gaf en daarbij zelf in vuur en vlam geraakte.
Edith ervaart deze wetsregels niet als geboden maar als cadeaus. Het zijn beloftes die het visioen van het goede leven op aarde open houden.
In ieder glazen tafeltje is een belofte verwerkt. Maar niet duidelijk, je moet er wat voor doen om het te kunnen lezen, je moet het spiegelen. Deze beloftes gaan pas leven in relatie met anderen: als je jezelf spiegelt aan anderen en in verschillende situaties.
Dank zij een gulle gever hebben wij dit werk kunnen kopen. Tegen een stenen muur vlammen de glazen tafeltjes en spiegels op als een laaiend vuur. Om deze tafeltjes zijn kleine glazen vlammetjes gerangschikt waarachter bij bijzondere vieringen een waxinelichtje aangestoken wordt. Op de tafeltjes zijn deze 10 beloftes te lezen:
Als je in liefde en verbondenheid leeft, als je één bent met het Leven, dan:
- vind je succes, geld, macht of enig ander symbool daarvan niet het belangrijkste.
- begrijp je de macht van woorden en gedachten.
- vind je elk moment heilig.
- zul je je vader, moeder en iedereen eren.
- zul je er voor kiezen geen enkele levensvorm te vernietigen.
- zul je eerlijk zijn, en niet overspelig.
- zul je niets nemen wat niet van jou is.
- zul je niet iets zeggen wat niet waar is.
- weet je dat je samen één bent.
- weet je dat alle eigendommen de wereld toebehoren