Logo van de kerk

gedachtenisdienst

Gedachtenisdienst in de Ontmoetingskerk

De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan zingevingvragen ook buiten de bekende kerkgenootschappen om. Zeker op de keerpunten van het leven zoals bij geboorte, huwelijk en overlijden zoeken mensen naar symbolen die uitdrukking geven aan wat hen ten diepste raakt en wat zo moeilijk in woorden is uit te drukken.

Het is een eeuwenoud gebruik dat omstreeks één november mensen de graven van gestorvenen bezoeken, en bloemen leggen. ‘We vergeten je niet, je blijft dicht bij ons in ons hart’ wordt daarmee tot uitdrukking gebracht. In de Zuidwoldiger Ontmoetingskerk wordt ieder jaar op de eerste zondag van november een gedachtenisdienst gevierd. Wij gedenken en noemen dan de namen van hen die in het afgelopen jaar vanuit onze kerk zijn begraven of gecremeerd en steken kaarsen aan.

Samen gedenken kan een mens troost geven. Wij willen dan ook graag iedereen, ook mensen die niet met een kerk verbonden zijn, de gelegenheid bieden een lichtje te ontsteken voor een overledene die hem of haar lief is. Daarom nodigen wij iedereen van harte uit om met elkaar in deze gedachtenisdienst de overledene(n) te gedenken.

De samenkomst op zondag 3 november begint om 10 uur in de Ontmoetingskerk aan de Hoofdstraat 149. Na afloop wordt u een kopje koffie aangeboden en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Voor meer informatie kunt u terecht bij: ds. B. Gras, Zuideresweg 24 B, tel. 0528 854488 mailadres: dominee.gras@gmail.com.