Logo van de kerk

Eerder gehouden toespraken

Hier vindt u eerder gehouden toespraken in de Ontmoetingskerk. Op deze manier bieden we u de mogelijkheid een overdenking nog eens na te lezen.

Overweging 18 juli 2021

Lezing Johannes 5: 30 – 47
In de zomerreeks ‘Verhalen van vertrouwen’

Vanaf het begin af aan lag ze al onder vuur. De man waarmee ze getrouwd was, de hautaine, intellectuele toon, het milieu waar ze uit kwam, alles werd aangegrepen om haar positie te ondermijnen. En toen er een uitgebreide documentaire over haar verscheen, waarvan je zou denken dat het meer begrip zou kweken voor wie ze is, en wat haar drijfveren zijn, werd dat juist een extra aanleiding om nog meer wantrouwen jegens haar te voeden, door aan de onafhankelijkheid van de docu te twijfelen, en kleine dingen daarin heel groot te maken. Ik heb het over minister Sigrid Kaag. Maar ik had ook genoeg andere voorbeelden kunnen kiezen. Lees verder

Ter overweging, overstapviering 4 juli 2021

Lezing 1 Samuël 17, het verhaal van David en Goliath

Vriendelijke of brullende reus?

Reuze…leuk, reuzespannend, reuzegaaf…
Ik weet niet welk woord voor jullie het beste past bij deze periode, nu je afscheid neemt van de basisschool en naar de middelbare school gaat, maar het is in ieder geval iets reusachtigs, iets groots, bedoel ik daarmee. En als je dat zelf al niet vindt, dan is het wel doordat anderen er iets groots van maken, de school, je ouders, de kerk, iedereen herinnert je er aan dat dit een bijzondere tijd is, jullie hebben al heel wat mooie dingen gehad in de afgelopen tijd, en er komen deze week ook nog wat grote dingen op jullie af. Reuzeleuk, reuzespannend of reuzegaaf. Lees verder

Overweging in 2021 op 13 juni

Met de gave van Gods Geest met Pinksteren worden we nu uitgenodigd naar buiten te gaan, om met open ogen, open oren de wereld in te gaan en sporen van God, van Gods nieuwe wereld, van Gods koninkrijk te ontdekken.
Om ons op weg te helpen, om die sporen van God te ontdekken, spreekt Jezus in vele beelden, in vele verhalen over dat Koninkrijk van God, Het koninkrijk van God is als… is zo’n zin die je regelmatig tegenkomt in de evangeliën uit Jezus mond. Kijk, daar en daar is, daar kun je het herkennen, we zullen er straks een paar van die beelden horen in onze evangelielezing, Lees verder

 

Toespraken gehouden in de Ontmoetingskerk 

Overweging op Pinkstermorgen 2021

Overweging in 2021 op 18 april

Overweging in 2021 op Paasmorgen

Overweging 14 maart 2021

Overweging in 2021 op 21 februari

Overweging in 2021 op 31 januari

Overwegin 24 januari 2021

Overweging 10 januari 2021

Kerst 2020, overweging

Overweging 3e advent 2020 - 13 december

Overweging 29 november 2020

Overweging 15 november 2020

Overweging in 2020 op15 november

Gedachtenisviering 2020

Overweging in 2020 op 4 oktober

Overweging in 2020 op 20 september

Overweging in 2020 op 13 september

Overweging op 6 september 2020

Overweging 16 augustus 2020

Overweging 12 juli 2020

Overweging 5 juli 2020

Overweging overstapviering 2020

Meditatie 17 mei 2020

Overdenking 10 mei 2020

Meditatie op 26 april 2020

Meditatie bij Exodus 15/16 op 19 april 2020

Overweging Paasmorgen 2020

Overweging 5 april 2020