Logo van de kerk

Eerder gehouden toespraken

Hier vindt u eerder gehouden toespraken in de Ontmoetingskerk. Op deze manier bieden we u de mogelijkheid een overdenking nog eens na te lezen.

Overweging in 2021 op 18 april

Het drong langzaam tot haar door dat ze geen kant meer op kon. Ze had zich een tijdlang gevoeld als een ober die een veel te hoge stapel borden met zich mee droeg. Als ze maar handig genoeg bleef bewegen en draaien, zouden die borden niet vallen. Maar nu was het moment dan gekomen dat met kletterend geraas alles op de grond zou vallen. En er was niets wat ze er meer aan kon doen. Lees verder

Overweging in 2021 op Paasmorgen

Geliefde mensen van God, gemeente van de Opgestane!

Zeven weken geleden gingen we onderweg met het thema
#Ik ben er voor jou.

Aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid, stonden we stil bij zeven manieren om er voor elkaar te zijn, zeven keer een kans om te leven in het spoor van Jezus:
zieken bezoeken, dorstigen te drinken geven,
vreemdelingen onderdak geven,
naakten kleden,
hongerigen voeden,
gevangenen bezoeken
en als laatste de doden begraven. Lees verder

Overweging 14 maart 2021,

Wie heeft je verteld dat je naakt bent?

Lezing Genesis 3: 8 – 11a en Kolossenzen 3: 12 - 14

Geliefde mensen van God, gemeente van Christus,

Het overkomt ons allemaal wel eens. Je bent ergens in een gezelschap, in een gesprek, tijdens een activiteit en ineens word je akelig bewust van je zelf. Door iets wat er gezegd wordt, iets wat er gebeurt, de blik van een ander en alles wat je daarin denkt te lezen, of gewoon door een gedachte die ineens door je hoofd flitst. Je kleurt, je begint te stotteren, slaat je ogen neer, of begint snel over iets anders, maar wat je ook doet, er is geen ontkomen meer aan, je wilt wel door de grond zakken want er is iets dat jou verteld heeft dat je in je nakie staat, zichtbaar voor iedereen. Natuurlijk niet letterlijk maar niet voor niets zijn er verschillende uitdrukkingen die aan dit soort situaties refereren, die daar wel mee te maken hebben, zoals in je hemd staan, of met de billen bloot. Lees verder

 

Toespraken gehouden in de Ontmoetingskerk 

Overweging in 2021 op 21 februari

Overweging in 2021 op 31 januari

Overwegin 24 januari 2021

Overweging 10 januari 2021

Kerst 2020, overweging

Overweging 3e advent 2020 - 13 december

Overweging 29 november 2020

Overweging 15 november 2020

Overweging in 2020 op15 november

Gedachtenisviering 2020

Overweging in 2020 op 4 oktober

Overweging in 2020 op 20 september

Overweging in 2020 op 13 september

Overweging op 6 september 2020

Overweging 16 augustus 2020

Overweging 12 juli 2020

Overweging 5 juli 2020

Overweging overstapviering 2020

Meditatie 17 mei 2020

Overdenking 10 mei 2020

Meditatie op 26 april 2020

Meditatie bij Exodus 15/16 op 19 april 2020

Overweging Paasmorgen 2020

Overweging 5 april 2020