Logo van de kerk

Dialoog en Eenheid

x

Bij zijn afscheid als predikant van onze gemeente bood Reinier Gosker ons deze ets van Marcus van Loopik aan.
U ziet twee figuren als kemphanen tegenover elkaar staan, tegelijkertijd komen ze nader tot elkaar. Dit wijst zowel op vasthouden aan eigen identiteit als op beginnende verbroedering.
Twee zuilen die vanaf de beide 'bekvechtende' personen naar boven rijzen, eindigen in het Hebreeuwse woord echad dat 'eenheid' betekent. De zuilen staan symbool voor God's gerechtigheid en barmhartigheid. De mens kan door het harmoniseren van deze tegengestelde krachten in zichzelf en de wereld als het ware de eenheid van de Schepper – en daarmee ook die van de schepping – bevorderen.
Een Torarol (rechts) bevat de richtlijnen waarmee de mens zijn taak van eenwording en eenmaking in het dagelijks leven gestalte kan geven. Links ziet u een paard en een klein jongetje. Dit verwijst naar een jeugdervaring van Buber, die de kiemen bevatte voor zijn latere filosofie over twee contrasterende verhoudingen: die van "Ich und Du" en "Ich und Es."