Logo van de kerk
Home / Wie zijn we / Diaconie

Diaconie

Diaconie

De diaconie is een onlosmakelijk onderdeel van de kerk. Hulp bieden aan armen en hulpbehoeftigen, zo werd het vroeger geformuleerd. En eigenlijk geldt dit nog steeds.

Zoals u wellicht weet werken de diaconieën van de drie kerken in Zuidwolde al jaren samen om dichtbij en veraf hulp te bieden aan die mensen die dat hard nodig hebben. Deze samenwerking hebben wij destijds Diaconaal Platform Zuidwolde genoemd. Waar het kan treden wij als diaconaal platform naar buiten. Daarbij is het mooi dat we in de loop der jaren goede contacten met de burgerlijke gemeente hebben kunnen opbouwen.

Een mooie traditie van het Diaconaal Platform Zuidwolde is het gezamenlijk jaardoel.
Jaarlijks wordt een doel gekozen waar wij ons gezamenlijk extra voor inzetten. Wij zorgen voor bewustwording onder de gemeenteleden voor dit jaardoel door bij aanvang en gedurende het jaar informatie te verstrekken. Door de kerken wordt een aantal keren voor dit jaardoel gecollecteerd en er worden één of meerdere acties ontplooid om fondsen te werven.

In het nieuwe kerkblad zult u in het diaconie gedeelte zowel artikelen aantreffen vanuit het diaconaal platform, maar ook informatie die u per kerk wordt aangedragen. Wij zullen dit zo duidelijk mogelijk aangeven.

Jaardoel 2017

xIn samenwerking met de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ondersteunen wij vanaf 5 maart a.s. het werk van Diaconie Kruiskerk te Diever. Samen met hen ondersteunen we de renovatie van een psychiatrisch ziekenhuis in Yerevan te Armenië.

In 2016 is door een aantal vrijwilligers uit Diever en omstreken al een flinke stap gezet door op de eerste verdieping van het ziekenhuis zo’n tiental kamers renoveren. De bekabeling van de elektriciteit werd vernieuwd evenals de watertoe- en afvoer en er kwamen nieuwe kranen wasbakken. Daarnaast zijn er twee toiletruimtes volledig te gerenoveerd en vernieuwd.  Het is de bedoeling om in 2017 met een groep naar Armenië te gaan om dan de rest te renoveren.

Door het opknappen van de kamers en de toiletruimtes wordt het verblijf van de patiënten aanzienlijk aangenamer, dit komt hun herstel ten goede en er kunnen ook meer patiënten opgenomen en geholpen worden. De mensen uit Diever en omgeving zijn vastbesloten het project tot een goed einde te brengen.