Logo van de kerk
Home / Wie zijn we / Diaconie

Diaconie

Diaconie

De diaconie is een onlosmakelijk onderdeel van de kerk. Hulp bieden aan armen en hulpbehoeftigen, zo werd het vroeger geformuleerd. En eigenlijk geldt dit nog steeds.

Zoals u wellicht weet werken de diaconieën van de drie kerken in Zuidwolde al jaren samen om dichtbij en veraf hulp te bieden aan die mensen die dat hard nodig hebben. Deze samenwerking hebben wij destijds Diaconaal Platform Zuidwolde genoemd. Waar het kan treden wij als diaconaal platform naar buiten. Daarbij is het mooi dat we in de loop der jaren goede contacten met de burgerlijke gemeente hebben kunnen opbouwen.

Een mooie traditie van het Diaconaal Platform Zuidwolde is het gezamenlijk jaardoel.
Jaarlijks wordt een doel gekozen waar wij ons gezamenlijk extra voor inzetten. Wij zorgen voor bewustwording onder de gemeenteleden voor dit jaardoel door bij aanvang en gedurende het jaar informatie te verstrekken. Door de kerken wordt een aantal keren voor dit jaardoel gecollecteerd en er worden één of meerdere acties ontplooid om fondsen te werven.

In het nieuwe kerkblad zult u in het diaconie gedeelte zowel artikelen aantreffen vanuit het diaconaal platform, maar ook informatie die u per kerk wordt aangedragen. Wij zullen dit zo duidelijk mogelijk aangeven.

Jaardoel 2018

x

In samenwerking met de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ondersteunen wij vanaf 1 januari 2018 "The home of hope and dreams" een kindertehuis in Uganda. Een kinderhuis met goed onderwijs, gezondheidszorg en een liefdevolle omgeving.
In Uganda zijn erg veel weeskinderen, wel 2,5 miljoen. De grootste oorzaken hiervan zijn aids, malaria en armoede. Het gebeurt vaak dat de ouders niet in staat zijn om voor het kind te zorgen, dan wordt het kind zomaar ergens achtergelaten aan de kant van de weg.
In 2009 is dit kinderhuis in Mpigi in Uganda opgericht door Gini Pullen uit Hardenberg met drie Oegandese collega's. 
Vanuit het kinderhuis wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de lokale bewoners. Ook wordt er intensief samengewerkt met lokale overheden om kinderen die dit hard nodig hebben, een fijn thuis te kunnen geven. Wij zijn enthousiast geworden door het inspirerende verhaal wat Gini heeft verteld over het kinderhuis.

Het doel is om te sparen voor een landbouwfrees om het land mee te kunnen bewerken en de oogst te verdubbelen.  
De landbouwproducten worden gebruikt om de kinderen en de medewerkers van voedsel te voorzien en een gedeelte wordt aan de lokale bevolking verkocht. Met hulp van de landbouwfrees kan de oogst verdubbelt worden waardoor er meer verkocht kan worden en de winst in de Home of hope and Dreams gestoken wordt.
Het project is afgetrapt met een frisse pepermunt actie. We waren te zien op de Oranjemarkt in Zuidwolde.
De drie kerken hebben gezamenlijk een auto wasactie gehouden welke in oktober ’18 nogmaals plaatsvind. De jeugd heeft een zeer geslaagde en gezellige pannenkoeken restaurant georganiseerd en de opbrengst was dit jaar ook bestemd voor het jaarproject. De kindernevendienst heeft het project ondersteund met hun collecte.  

oktober 2018

xWe hebben met elkaar al € 4000,00 bijeen gebracht door de verschillende acties tot nu toe. Hiervan heeft Gini Pullen van “the home of hope and dreams” de landbouwfrees kunnen kopen. Zoals u op de foto kunt zien, is ze er heel blij mee! Hierdoor kan de eigen oogst verdubbelen. De opbrengst gebruiken ze voor een deel zelf en een ander deel zal worden verkocht aan de lokale bevolking.
Het jaar is niet voorbij en er komt gelukkig nog steeds geld binnen bestemd voor the home of hope and dreams. Gini heeft al enkele zonnecollectoren, aangezien energie erg prijzig is en niet altijd aanwezig is. Soms is er dagenlang geen stroom.  De wens is om zonnepanelen aan te schaffen om middels Solar te kunnen gaan koken. Nu gebeurd dat op hout. Hout is inmiddels erg kostbaar omdat de prijs van hout alleen al het laatste jaar ‘over de kop’ is gegaan, het is arbeidsintensief en niet echt milieu vriendelijk, ook niet om op te koken met alle dampen die vrij komen. Met de opbrengsten van onze acties kunnen we helpen in de aanschaf van de zonnepanelen. Wij denken een prima keuze aangezien er voldoende zonuren in Oeganda zijn om de zonnepanelen goed te laten werken.   

xGini liet weten dat er afgelopen periode weer drie meisjes zijn binnen gebracht, alle drie hebben zij de hulp van Gini en haar team hard nodig. De ervaring leert dat deze hulp hard nodig blijft.
Graag wijzen wij u ook op de Rabobank Coöperatie Weken. “The home of hope and dreams” doet hier aan mee. Van 1 tot 15 november kunnen leden van de Rabobank weer hun stem uitbrengen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen op een initiatief worden uitgebracht, des te meer geld dit initiatief ontvangt. Dit jaar is er € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de Rabobank Coöperatie Weken. Daarnaast worden er 3 prijzen van € 1.000 verdeeld voor de bonusprijs 'Beste video'. Daarom heeft de stichting ook een promotiefilmpje gemaakt. U kunt die vinden op de wesbite: http://www.homeofhopeanddreams.org

6 November zal in het B&O aandacht zijn voor ‘the Home of Hope and Dreams’. Aan het eind van het jaar zal nog een mooie afsluiting georganiseerd worden. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.
Bent u nieuwsgierig geworden naar ‘the Home of Hope and Dreams’? neem gerust een kijkje op hun website  www.homeofhopeanddreams.org/

Afsluiting jaarproject The house of Hope and Dreams

Het afgelopen jaar stond het jaarproject vanuit de gezamenlijke diaconieën in het teken van ‘The home of hope and dreams’.
We hebben allerlei acties georganiseerd om geld in te zamelen voor een landbouwfrees. Deze is in oktober door Gini Pullen (de oprichtster van the Home of hope and dreams) aangeschaft. Het jaar was nog niet voorbij en het geld wat met de al geplande acties is opgehaald werd goed besteed voor een bijdrage aan de gewenste zonnecollectoren zodat ‘the Home of hope and dreams’ milieuvriendelijk kan koken.
Al met al zijn wij heel erg dankbaar en tevreden dat de acties met hulp van onze drie kerkelijke gemeentes van Zuidwolde zo’n enorm succes is geworden. Wij willen u graag hartelijk bedanken voor uw bijdrage op welke wijze dan ook!
Afgelopen zondag, 2 december, hebben we tijdens het koffiedrinken Mini Prins een cheque mogen overhandigen met het imponerende bedrag van ruim 6900 euro!
Mini heeft de cheque ontroerd aangenomen en vertelde hoe de landbouwfrees al in gebruik is genomen en hoe goed deze frees de mannen die ermee werken bevalt.  
Mini  was onder de indruk hoe de gezamenlijke diaconieën van Zuidwolde hebben samengewerkt om het jaarproject op deze wijze inhoud te geven.

xxx