Logo van de kerk

De Uitdaging

DE UITDAGING

In een tijd van krimpende kerken ontstaat als vanzelf de behoefte tot concentratie en verdieping. We willen allerlei ballast achter ons laten om ons te concentreren op wat er werkelijk toe doet: back to basics, terug naar wat wezenlijk is. De dialoog die christenen zijn aangegaan met het jodendom kan een belangrijke bijdrage leveren aan die beweging naar de kern. De Protestants Raad voor Kerk & Israël, onderdeel van de PKN, heeft een project ontwikkeld waarmee we u graag kennis laten maken. Het eerste waar we het dan over moeten hebben is:

IDENTITEIT

Het hedendaagse jodendom en christendom zijn beide ontstaan uit het jodendom in de eerste eeuwen van de gebruikelijke jaartelling. Dat betekent dat christendom en jodendom, anders dan met welke andere godsdienst dan ook, een oorsprongsrelatie hebben. Alleen christendom en jodendom delen met elkaar een boek. Het boek dat joden Tenach en christenen doorgaans Oude Testament noemen. En wij delen niet alleen dat boek maar ook de hoop die wij daaruit putten.
Waar het nu om gaat is dat we de laatste tijd steeds meer ontdekken dat de oude joodse en christelijke teksten veel sterker met elkaar verweven zijn dan wij ons eeuwenlang hebben gerealiseerd. (Peter Tomson)

Aan de hand van een korte film met interviews horen we de mening van enkele prominenten van kerk en synagoge. We proberen een antwoord te vinden op de vraag: Wat betekent dit voor ons persoonlijk geloof? Gespreksleider is ds. Reinier Gosker.

Woensdag 6 februari 2019 Aanvang 20.00 uur Kosten € 3,-

Het hele project is te lezen op www.joods-christelijke-dialoog.nl/deuitdaging