Logo van de kerk
Home / Commissies / Liturgiecommissie

De liturgiecommissie

spelen onder de regenboog

 
Martha Waijop 'Enjoy' brons 2004/ spelen onder de regenboog

Visie liturgiecommissie

Het doel om de veelkleurigheid van de gemeente tot haar recht te laten komen en zichtbaar te maken in de liturgische vieringen zien wij als de kern van onze taak. Door eigentijdse woorden en symbolen uitdrukking geven aan datgene wat mensen beweegt en gaande houdt.

Daarnaast willen we herkenbaar en verstaanbaar zijn naar de samenleving. Als een open gemeenschap waar ieder die voor korte of langere tijd met ons mee wil vieren welkom is.

Binnen de liturgiecommissie worden nieuwe ideeën m.b.t. de eredienst ontwikkeld, in de gemeente uitgeprobeerd en geëvalueerd. De commissie fungeert daarbij als coördinator en neemt eventueel actief deel aan de uitvoering. Hierbij is een regelmatig contact met de predikant van groot belang.

Werkplan 2008 - 2012

Om onze visie handen en voeten te geven, stellen we ieder jaar een werkplan op. Lees meer 

Contactpersoon liturgiecommissie

Hilda Smits
Telefoon: 0528 - 373574
Email: a.h.smits@home.nl