Logo van de kerk
Home / Wie zijn we / Diaconie / collectedoelen

collectedoelen

Collectedoelen van de diaconie

 

Collecte Missionair werk 24 februari 2019

De Bijbel dichtbij.
De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel bijbellezen bijvoorbeeld lezen mensen bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 is tijdens een symposium de bundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd. Collecteer mee om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

Collecte 10 maart Kerk in Actie - Kerk zijn in woord en daad

Jarenlang hebben Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan geleid. Nu
het communistische systeem in z’n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien.
Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te
zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en
diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en kinderen met een
problematische thuissituatie.

Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en
helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte
steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen. Helpt u mee?