Logo van de kerk
Home / Wie zijn we / Diaconie / collectedoelen

collectedoelen

Collectedoelen Ontmoetingskerk  -  van 4 juli t/m 22 augustus 2021

 ·         4 juli 2021           Collecte eigen diaconie

·         11 juli 2021         Stichting Hartekind

Missie van Stichting Hartekind – Jaarlijks horen 1.500 kersverse ouders dat het hart van hún kindje niet helemaal gezond is. Hun kind is één van de meer dan 25.000 Hartekinderen in Nederland; kinderen met een hartafwijking. Ongeveer tweederde van deze Hartekinderen moet vlak na de geboorte één of meerdere levensreddende operatie(s) ondergaan. Bovendien hebben Hartekinderen vaak een kortere levensverwachting en beperkingen door hartfalen, hartritmestoornissen en/of opgelopen hersenschade. En nog altijd overlijden jaarlijks ook 150 Hartekinderen, waarmee een hartafwijking doodsoorzaak nummer 1 is bij kinderen onder de 15 jaar.

Daarom zet Stichting Hartekind zich met hart en ziel in voor het vergroten van de overlevingskansen van Hartekinderen en het verbeteren van kwaliteit van leven. Stichting Hartekind financiert levensbelangrijk onderzoek, organiseert/ ondersteunt evenementen en initiatieven voor dit doel en geeft voorlichting aan ouders. Zo werken we sámen met jou aan een wereld waarin Hartekinderen onbezorgd kind kunnen zijn!

 ·         18 juli                   Straatkinderen van Johannesburg / Stichting Comité Soweto

De Stichting Comité Soweto stelt zicht ten doel te helpen bij de uitvoering van de zendingsopdracht van Jezus Christus. Zij wil dit doen door het werk in Zuid-Afrika van de FUNDISISIZWE DEVELOPMENT PROJECTS in samenwerking met de LANGLAAGTE CHURCH TRUST, in Nederland bekend te maken en het werk financieel te ondersteunen

De doelstelling van de werkers werd bij de start van het werk in Soweto in 1974 als volgt omschreven: "Wij zijn er van overtuigd dat wij in onze stedelijke omstandigheden niet kunnen leven zonder de betrokkenheid bij de gastarbeiderssamenleving in nood. Wij moeten de naastenliefde juist hier in praktijk brengen.”

Sinds 1974 trokken Ds. Joop Lensink en zijn vrouw Wil zich het lot van de arbeiders in de "hostellen" en van de straatkinderen aan. In 1995 werd de LANGLAAGTE CHURCH TRUST gesticht, met als doel het stichten en ondersteunen van projecten. In 2009 werden de projecten samengevoegd in de FUNDISISIZWE DEVELOPMENT PROJECTS  (FDP).

 ·         25 juli                   Nederlands Bijbel Genootschap

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Ze willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

 ·         1 augustus         Collecte voor eigen diaconie

 ·         8 augustus         Linda Foundation

De LINDA.foundation is in juli 2013 opgericht door Linda de Mol en Mood for Magazines, uitgeverij van het tijdschrift LINDA. Het fonds is bestemd voor (alleenstaande) ouders met kinderen die in financiële nood verkeren. In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. In Amsterdam zelfs één op de vier. Verwacht wordt dat dit aantal alleen nog maar zal stijgen. Steeds meer ouders kunnen de maandelijkse rekeningen niet meer voldoen. Steeds meer gezinnen moeten beroep doen op de schuldsanering. De Voedselbank kan het aantal aanvragen voor eten nauwelijks aan en het aantal hulpaanvragen voor bijzondere bijstand neemt toe.

 ·         15 augustus       Kerk in Actie – Zomerzending

Pakistan – Christenen staan sterker in hun geloof. In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

 ·         22 augustus       Collecte voor eigen diaconie