Logo van de kerk

Cantatedienst

Zondagavond 7 oktober a.s. vindt er een bijzondere dienst plaats in de Ontmoetingskerk. Dan zal het Sallands Bach Cantate Koor o.l.v. Leendert Runia cantate BWV 131 uitvoeren van J.S. Bach, Aus der tiefen rufe ich, Herr, zu dir, gebaseerd op psalm 130. Deze (waarschijnlijk) oudst bewaard gebleven cantate schrijft Bach als hij 22 jaar oud is voor een boetedienst voor een brand die zijn woonplaats Mühlhausen heeft getroffen en waarbij drie- tot vierhonderd huizen in de vlammenzee zijn opgegaan. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Die ervaring kent de psalmist, maar ook het hopen en verlangen naar de morgen, naar bevrijding en vergeving. In de cantatedienst zal een korte overweging over psalm 130 klinken om vervolgens ons over te geven aan de muzikale verbeelding van deze woorden. De toegang is gratis, maar er zal wel een collecte worden gehouden om de onkosten te bestrijden (richtbedrag 5 á 10 euro)

Wanneer, waar en wie:
Zondag 7 oktober, aanvang 19.00 uur in de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149
Met medewerking van:
Sallands Bach Cantate Koor & Ensemble o.l.v. Leendert Runia.
Solisten: Jasper Dijkstra(tenor) & Han Warmelink(bariton)
Voorganger: ds. Betty Gras