Logo van de kerk

Brochure uitvaart

 

x

Uit handen geven

Geïnspireerd door
de hoopvolle gedachte
dat de dood niet
het einde van alles betekent
zaaien wij woorden van liefde
tussen de tranen van afscheid en verdriet.

Gaandeweg het leven vormt ieder mens zijn gedachten over de dood in het algemeen.
Maar word je daadwerkelijk met verlies geconfronteerd dan moet je opnieuw je weg daarin vinden.
Alle leven eindigt om te sterven en op te gaan in een groter verband.
De groene halm is dezelfde als de gestorven graankorrel
maar getransformeerd tot nieuwe schepping.

Rituelen

Door alle tijden heen zoeken mensen naar symbolen als antwoord op hun eenzaamheid en pijn. Dit komt het duidelijkst naar voren op scharniermomenten in het leven bijvoorbeeld bij geboorte, trouwen en overlijden. Rituelen geven houvast én ze geven de mogelijkheid in handelingen uit te drukken wat wij beleven wat ons ten diepste raakt wat ons rust geeft en wat niet onder woorden is te brengen.

Persoonlijke rouw

Al eeuwen lang kent het christendom woorden en rituelen voor de laatste bijeenkomst met iemand die terugkeert tot de Bron van alle leven. Het is goed om te bedenken wat de mens die wij moeten missen aan sporen nalaat, welk stukje van leven hij/zij doorgeeft. Ook de persoonlijke rouw van de aanwezigen mag een plaats krijgen.

Passend afscheid

Als gemeenschap rond de Ontmoetingskerk willen wij een ieder ruimte bieden om in een liturgische sfeer het leven van een dierbare te overdenken en een passend afscheid te vieren. Veel mensen zijn om wat voor reden dan ook niet meer kerkelijk betrokken. Ook met hen willen wij zoeken naar woorden, muziek en beelden die uitdrukking geven aan hun beleving.

Praktische informatie

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met onze predikant:
ds. Betty Gras
email:dominee.gras@gmail.com