Logo van de kerk
Home / AVG

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de werking getreden. Vanaf die datum moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan die nieuw wetgeving.

Dit geldt ook voor kerkgenootschappen zoals onze Ontmoetingskerk.

Alhoewel de meeste regels al worden uitgevoerd, zijn er ook aanscherpingen. Als basis hebben wij een Privacy Statement opgesteld. Wij gebruikten hiervoor het model van de Protestantse Kerk in Nederland.

In het Statement staat omschreven hoe wij als Ontmoetingskerk met persoonsgegevens omgaan. 


U kunt het Privacy Statement hier inzien.