Logo van de kerk

Aswoensdag 2017

Wees waakzaam

want voor je het beseft

heeft de consumptiewereld

met je diepste dromen

een loopje genomen

en je verlangen naar geluk

netjes ingepakt.

 

Wees waakzaam,

want voor je het beseft

zijn je vragen verstomd

en zie je niet meer

hoe het onrecht wordt goedgepraat

en ben je mooi aangepast

aan wat de gewone gang van zaken heet.

 

Wees waakzaam

want voor je het beseft

praat je mee

met wat ze allemaal zeggen:

dat het elk voor zich is

in het leven

en dat jij toch ook maar één keer leeft.

 

Wees waakzaam

want voor je het beseft

leef jij ook

ten koste van anderen

ook al heb je de mond vol

van kiezen voor de zwaksten.