Logo van de kerk
Home / Wie zijn we / Algemene kerkelijke gegevens

Algemene kerkelijke gegevens

Hieronder vindt u algemene kerkelijke gegevens:

Adres Ontmoetingskerk
Hoofdstraat 149
7921 AH Zuidwolde (Dr.)

Voor het huren van zaalruimte kunt u contact opnemen met:
Koster:  Arjen en Aja Vos-Dragt: tel.06-24923844 koster@deontmoetingskerk.nl

Diensten
Zomertijd: 09.30 uur
Wintertijd: 10.00 uur

Doop- en huwelijksaanvragen
Zie informatie doopaanvraag
Zie informatie huwelijksaanvraag

Uitvaart
Informatie over uitvaart

Ledenadministratie
Verandering van gegevens bij verhuizing,
geboorte, overlijden, huwelijk en overige
veranderingen kunt u doorgeven aan:
Dhr. H.Helsloot: ledenadministratie@deontmoetingskerk.nl
 

Zangbundels
In de kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van
het Liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk' 

Redactie bij-Een (kerkblad Ontmoetingskerken de Hervormde kerk)

namens de Ontmoetingskerk
Harry Horlings en Koen Deuze,
Email redactie: bijeenzuidwolde@gmail.com

 

Ontmoetingskerk onderdeel van PKN

Als Zuidwoldiger Ontmoetingskerk zijn wij een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij laten ons adviseren door gemeenteadviseur Jenneke Span van het het Steunpunt Noord.

Taakverdeling binnen de Ontmoetingskerk

Hieronder wordt aangegeven wie welke taak vervult binnen de Ontmoetingskerk. Het is mogelijk om via deze website contact op te nemen met de predikant of de scriba. U vindt de gegevens hieronder.

Kerkelijk werker
Mw. S. Groote: suzannegroote@hotmail.com
Voorzitter kerkenraad
Dhr. A. Renting tel. 0528 854931

Voorzitter: Dhr. W. Eppinga