Logo van de kerk
Home / Wie zijn we / Algemene kerkelijke gegevens

Algemene kerkelijke gegevens

Hieronder vindt u algemene kerkelijke gegevens:

Adres Ontmoetingskerk
Hoofdstraat 149
7921 AS Zuidwolde (Dr.)

Koster: H.L. Wanders. Tel. 0528-37 33 70

Diensten
Zomertijd: 09.30 uur
Wintertijd: 10.00 uur

Doop- en huwelijksaanvragen
Zie informatie doopaanvraag
Zie informatie huwelijksaanvraag

Uitvaart
Informatie over uitvaart

Ledenadministratie
Verandering van gegevens bij verhuizing,
geboorte, overlijden, huwelijk en overige
veranderingen kunt u doorgeven aan:
Dhr. H.Helsloot
Kienstobbe 9
7921 EK Zuidwolde
Telefoon: 0528 - 37 27 45 of mail naar: ledenadministratie@deontmoetingskerk.nl

Zangbundels
In de kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van
het Liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk' 

Redactie bij-Een (kerkblad Ontmoetingskerken de Hervormde kerk)

namens de Ontmoetingskerk
Harry Horlings telefoon: 0528 373477
K. Deuze, telefoon: 0528 - 37 33 24
Email redactie: bijeenzuidwolde@gmail.com

 

Ontmoetingskerk onderdeel van PKN

Als Zuidwoldiger Ontmoetingskerk zijn wij een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij laten ons adviseren door gemeenteadviseur Jenneke Span van het het Steunpunt Noord.

Taakverdeling binnen de Ontmoetingskerk

Hieronder wordt aangegeven wie welke taak vervult binnen de Ontmoetingskerk. Het is mogelijk om via deze website contact op te nemen met de predikant of de scriba. U vindt de gegevens hieronder.

Mw. dominee B. Gras
Zuider Esweg 24b, 7921 JG Zuidwolde
telefoon: 0528 - 85 44 88
(telefonisch het best bereikbaar op di-, do- en vrijdagmorgen)
E-mail: dominee.gras@gmail.com
Mw. S. Groote
De Botter 23, 7908 ES Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 26 29 44
E-mail : suzannegroote@hotmail.nl
Dhr. A. Renting
Waardeel 14A, 7921 WG Zuidwolde
Telefoonnummer: 0528 854931
E-mail: aaldert.renting @ gmail.com

Mw.  M. van der Zwaag 
Venekamp 24, 7921 MA Zuidwolde
Telefoonnummer: 0528-372624
E-mail: scriba@deontmoetingskerk.nl

Voorzitter: Dhr. W. Eppinga
Oosterweg 2,  7921 GB Zuidwolde
Telefoonnummer: 0528-374261
E-mail: cvk@deontmoetingskerk.nl