Logo van de kerk

Agenda B&O oktober 2018

Ga terug naar agenda B&O september

CANTATEDIENST

Zingen is dubbel bidden, zei Augustinus ooit. Het Sallands Bach Cantate koor o.l.v. Leendert Runia bidt een gebed vanuit de diepte door het zingen van BWV 131, gebaseerd op psalm 130, waarschijnlijk de oudst bewaard gebleven cantate van J.S. Bach. De cantate wordt gezongen in een viering geleid door ds. Betty Gras
Zondag 7 oktober
Aanvang: 19.00 uur
Collecte voor de onkosten

2. KUNST EN DUURZAAMHEID

Maarke Klein maakt op één dag voor de duurzaamheidszondag een kunstwerk van allerlei ingrediënten die inspireren tot duurzaamheid.
Met woorden, materialen, beelden en kleuren zal ze zoeken naar een object die dit alles samenvat. Naast deze activiteit kun je ook zelf creatief aan de slag. Alle leeftijden!
Zaterdag 13 oktober
Tijd:14.00 - 16.00 uur

3. KERKENPAD

We gaan weer op pad. En misschien komen we ergens waar we nog nooit geweest zijn.
De geschiedenis en een quiz houden ons onderweg bezig. We starten vanaf de parkeerplaats van de Ontmoetingskerk en gaan op de fiets naar de startplek.
Zondag 14 oktober |
Aanvang: 14.00 uur

 KLIEDERKERK

xEen nieuwe vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier
de betekenis van de Bijbelverhalen ontdekken. Voor ouders en kinderen vanaf 6 jaar.
Aansluitend koffie en limonade.
Zondag 14 oktober, 16 december, 3 maart, 20 april (paaswake) en 12 mei
Tijd: 11.00 - 12.00 uur

 

 

 

4. GEERT LINDENHOLS VERTELT

Geert Lindenhols, agrariër aan de Kleefegge, vertelt ons vanavond over hoe hij op allerlei
manieren duurzame ontwikkelingen toepast op zijn bedrijf. Zo heeft hij een houten
windmolen die zijn hele bedrijf en woning van stroom voorziet en verbouwt hij koolzaad
voor diverse doeleinden. Na de pauze vertelt Klaas Blanksma over Reestdalenergie.
Dinsdag 16 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 3,00

 

Ga naar agenda B&O november