Logo van de kerk

Agenda B&O november 2017

Ga terug naar agenda B&O oktober

7. OMGAAN MET ROUW

Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? Zo gaat een prachtig nummer van de Dijk over de verlegenheid wat te doen voor iemand die rouwt. Tijdens deze avond gaan we daarover in gesprek. Wat zeg je, wat doe je of juist niet? Bedoeld voor belangstellenden en mensen die in het pastoraat actief zijn. Onder leiding van Els Deenen en ds. Betty Gras.

Donderdag 2 november om 20.00 uur tot ca. 21.30 uur, Ontmoetingskerk
Kosten: € 2,00

8. ETEN OP ZONDAG

Dit seizoen gaan we het niet anders doen. We houden het zoals het was: gezellig en lekker. Ook deze keer werken we samen met de commissie Duurzaamheid. Wat er geoogst kan worden weten we pas op het laatste moment. We beginnen na de koffie met een drankje. Aanmelden kan ook bij Herma of Geert, telefoon: 0528-373214

Zondag 5 november na de dienst in de Ontmoetingskerk, kosten: € 6,00

9. GOD IN DE SUPERMARKT

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en vraagt je af: wat eten we vanavond? Biologische boontjes uit Egypte of “gewone boontjes”uit Nederland. Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Welke chocola nemen we? Bij elk schap moeten keuzes worden gemaakt. Alfred Slomp, zorgcoördinator en Arjan Schoonhoven, docent biologie delen passies voor onderwijs, een eerlijke wereld en voedsel. Samen geven zij inspirerende workshops waarbij ze de deelnemers de impact van hun rondje door de supermarkt op de wereld laten ontdekken.

Woensdag 8 november om 19.30 tot 21.30 uur, Ontmoetingskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage

10. ROND DE BEGRAFENIS

Bjorn Schmitz, uitvaartondernemer namens Memento Mori is te gast deze avond. Hij vertelt over zijn werk en wat er allemaal komt kijken bij een afscheid. Waar kun je zelf alvast over nadenken, wat kun je voorbereiden, waar moet je rekening mee houden? Bjorn Schmitz verzorgt bijna alle uitvaarten in onze gemeente en daarom is het een mooie gelegenheid om met hem kennis te maken.

Maandag 13 november om 20.00 uur tot ca. 21.30 uur, Ontmoetingskerk
Kosten: € 2,00

11. VOOR DE ZONDAG

“De overdenking zegt mij nu veel meer.” “Ik beluister dat bekende verhaal nu heel anders” Dit zou uw/jouw reactie kunnen zijn. Op vier dinsdagmorgens bespreken we, onder het genot van een kop koffie, met elkaar het Schriftgedeelte waarover gepreekt zal worden de zondag erna. Bijbelkennis is niet nodig, alleen een open oor en open hart om samen op het spoor te komen wat dit bijbelgedeelte ons misschien wil zeggen. Iedereen is welkom. De ochtenden zijn onafhankelijk van elkaar te bezoeken.

14 november, 9 januari, 20 maart en 29 mei om 10.30 tot ca. 11.45 uur,
Consistorie Ontmoetingskerk, info: Ds. Betty Gras, dominee.gras@gmail.com. (opgave is handig, niet noodzakelijk)

12. FILOSOFISCH SYMPOSIUM MET TINNEKE BEECKMAN

In deze tijd van maatschappelijke vertwijfeling, wat moeten we nog geloven en wat is waar, probeert de jonge Vlaamse filosofe Tinneke Beeckman (1979) in haar boek ‘Macht en onmacht’ een analyse te maken over de betekenis van waarachtigheid en democratie. Is er ruimte voor idealen of alleen vervulling van materiële wensen? In haar boek toont ze hoe de idealen van de Verlichting, als het streven naar waarheid en gelijkheid, verdrongen worden door opvattingen dat de waarheid relatief is en democratische grondwetten inhoudelijk tekortschieten en in principe oneerlijk zijn. Met wie voelt de hedendaagse mens zich verbonden en in wie stelt hij vertrouwen? Prangende vragen in een tijd waarin uitgesproken meningen en twijfelend zoeken om voorrang strijden.

zaterdag 18 november om 14.00 uur, Ontmoetingskerk Zuidwolde, kosten: € 6,00

13. SOCIAAL VERVOER IN DE WOLDEN

Informatieve avond over het vrijwilligersvervoer project “de Wolden vervoert”. Dit is een vorm van vervoer met name bestemd voor inwoners met een beperking. Het betreft vaak ouderen die geen /of moeilijk gebruik kunnen maken van openbaar en/of WMO vervoer. Het doel is dat deze mensen deel kunnen blijven nemen aan maatschappelijke activiteiten. Dit project wordt ondersteund door het Diaconaal verband de Wolden en de gemeente.

Woensdag 22 november om 20.00 uur, Ontmoetingskerk, kosten: € 2,00

Ga naar agenda B&O december