Logo van de kerk

Agenda B&O november 2020

Ga terug naar agenda B&O oktober

4 ETEN OP ZONDAG

Na de kerkdienst en na het koffie drinken en een drankje gaan we aan tafel. Wat u te eten krijgt kunnen we nog niet zeggen, maar het is vast en zeker weer lekker!!Zondag 1 november | Volwassenen € 7,00 | Kinderen € 3,50

5  A EN B: Zonder het Eerste Testament heeft het Tweede geen wortels

De werkgroep Kerk en Israel verzorgt twee leeravonden over de joodse wortels van het christendom. Wat betekent het precies wanneer we beweren dat we uit de joodse traditie willen leren? Leren we wat we nog niet wisten of gaan we beter, dieper en breder verstaan wat we al wisten? Beide aspecten komen deze avonden aan de orde. Aan de hand van enkele teksten ontdekken we dat bepaalde voorstellingen die wij als christenen van de joden hebben, gewoon verkeerd zijn. Het is dus dringend noodzakelijk om met alle kracht te werken aan een nieuw tijdperk van respect en aan een goede verstandhouding tussen christenen en joden. Gespreksleider: Reinier Gosker. Informatie : Dicky Rentier, tel. 0528 373928
A: Woensdag 11 november | 20.00 uur | € 3,00
B: Woensdag 25 november | 20.00 uur | € 3,00

6  SLEUTELEN AAN ONS DNA?! Wenselijk of verwerpelijk?

Wat zijn de ethische en morele grenzen die de huidige mogelijkheden met zich meebrengen op het gebied van genetica ons DNA? Europese regelgeving verbiedt nog het veranderen van de genen rond de conceptie. Hierdoor zou een kind een gerepareerd gen kunnen krijgen en zouden ernstige erfelijke ziekten in volgende generaties minder kans hebben zich te ontwikkelen. Met prof. dr. Martina C. Cornel gaan we nadenken of er principiële redenen zijn om niet aan de kiem van het leven te sleutelen. Is de mens medeschepper en medeverantwoordelijk om foutjes in de schepping te helpen verbeteren? Is de mens, filosofisch en ethisch gezien, te beschouwen als het product van zijn genen? Moeilijke vragen, waarop geen pasklaar antwoord is.
Prof. Cornel is hoogleraar aan Amsterdam UMC, locatie VUmc en lid van De Gezondheidsraad, onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement.
Donderdag 19 november | 20.00 uur | € 5,00

IONA VIERING

De lekengemeenschap Iona (Schotland) heeft haar eigen spiritualiteit, muziek en wijze van vieren, in de lijn van het Keltisch christendom. Tijdens een avondgebed willen we daar iets van proeven en met elkaar beleven, als weg naar God, elkaar en onszelf.
Zondag 22 november | 19.30 uur

7 ADVENTSSCHIKKING

Tijdens de koffie en opening, met voorgelezen symbolische gedichten en gezamenlijk gezongen adventsliederen, steken we de adventskaarsen aan. Daarna maken we een adventsschikking.  Zelf graag meenemen: snoeischaar, mesje, groen (conifeer, hulst, klimop, buxus, etc.) Wij zorgen voor basismateriaal. Informatie bij: Truida Okken: 371244 en Joke la Roi: 373719
Zaterdag 28 november | 10.00 - 12.00 uur | € 14,00 (te betalen bij de schikking)

8 TAFELS VAN HOOP

Tijdens een lunch in gesprek gaan met vluchtelingen die nog maar kort of langer in ons dorp wonen. Dit levert mooie gesprekken op met wederzijds begrip! Heeft u belangstelling? De eerste van de vier ontmoetingen is zondag 29 november vanaf 12.15 uur.
In bij-Een leest u de andere drie data voor 2021. Opgave vooraf is wel nodig!
Via het formulier geeft u aan interesse te hebben.
We nemen daarna contact met u op, wat de mogelijkheden zijn.
Marian Elling, Suzanne Groote, Mart Krook
Zondag 29 november | 12.15 uur

 

Ga naar agenda B&O december