Logo van de kerk

Agenda B&O november 2018

Ga terug naar agenda B&O oktober

5. ETEN OP ZONDAG

We beginnen na het gezamenlijk koffie drinken met een drankje.
Menu: nog niet bekend.

Zondag 4 november na de dienst in de Ontmoetingskerk, kosten: € 6,00 - kinderen € 3,00

6. DIACONAAL PROJECT

xDe bestuursleden van de stichting “The home of hope and dreams” vertellen over het prachtige werk van Gini Pullen in Oeganda. 25 kinderen wonen daar in het kinderhuis.
Bij het kinderhuis verbouwen de medewerkers zelf voedsel. Kom luisteren naar dit indrukwekkende verhaal! Een vrijwillige bijdrage voor de stichting wordt gewaardeerd.

Dinsdag 6 november 
Aanvang 20.00 uur 
Kosten € 2,00

7. GELOOF EN ROUW

Wat gebeurt er met je geloof als je aan den lijve te maken krijgt met verlies? Met je godsbeeld?
Welke vragen komen er, welke overtuigingen komen in een ander licht te staan? Of juist niet?
Hierover gaan we in gesprek op deze avond over zingeving en geloofsvragen na verlies o.l.v. Els Deenen en Betty Gras.
Donderdag 8 november 
Aanvang 20.00 uur 
Kosten: € 2,00

VOOR DE ZONDAG

Inspirerend gesprek als voorbereiding op de zondag o.l.v. ds. Betty Gras. Bijbelkennis is niet vereist, alleen een open hart om met elkaar de verhalen
te lezen en te delen.
Dinsdag 13 november, 29 januari, 19 maart en 25 juni | 10.30 uur
Geen kosten en/of opgave

8. ZINNIGE AVOND

Tijdens de zinnige avonden ontmoeten we elkaar rondom een thema dat ons bezig houdt in kerk, geloof en leven. Er wordt wat aangereikt ter overweging en er is ruimte voor eigen inbreng
We ontmoeten elkaar ook bij een borrel en een hapje achteraf.
Vooral bedoeld voor twintigers tot veertigers.
Vrijdag 16 november en vrijdag 8 februari

IONAVIERING

De lekengemeenschap Iona (Schotland) heeft haar eigen spiritualiteit, muziek en wijze van
vieren, in de lijn van het Keltisch christendom. Tijdens een avondgebed willen we daar iets
van proeven en met elkaar beleven, als weg naar God, elkaar en onszelf.
Zondag 18 november 
Aanvang: 19.30 uur.

9. BUBBELONIË

Trouw journalist en filosofieredacteur Henk Steenhuis komt vertellen over zijn zoektocht
naar verbindende taal. Begrijpen we elkaar nog, kunnen we elkaar nog bereiken of leven
we allemaal in onze eigen bubbel? zo vraagt hij zich af. En zou er taal te vinden zijn die
ons in plaats van “solitair” weer “solidair” maakt? En waar zouden we als kerk aan kunnen
sluiten bij deze zoektocht?
Maandag 19 november
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 5,00

10. FILM: IN BLUE

In Blue vertelt over een intrigerende relatie tussen een stewardess en een straatschoffie.
Wanneer zij tijdens een vlucht moet helpen bij een bevalling, wordt ze uit haar evenwicht
gebracht. De film had een simplistisch, moreel sprookje kunnen worden. Maar het script
doet niet aan valse romantiek.
Vrijdag 23 november
Aanvang: 19.45 uur
Kosten: € 4,00  inclusief hapje & drankje

FILOSOFISCH SYMPOSIUM

Waarom zijn Nederlanders onzeker en bezorgd?x
Toenemende globalisering en bijbehorende migratiestromen leiden bij veel mensen tot een gevoel van ontheemd zijn en onveiligheid, een voedingsbodem voor nationalisme en populisme.
Bestaat er nog iets als een Nederlandse identiteit? Wat is normaal in ons land? Op deze vragen heeft het filosofisch samenwerkingsverband “Ethos”, onder leiding van de VU hoogleraar prof. Gabriel van den Brink, een antwoord proberen te vinden.

Die zoektocht is beschreven in het boek “Waartoe is Nederland op aarde?” (uitgeverij Boom; 2018). De conclusie is dat er wel degelijk iets is dat als het Nederlands “eigene” kan worden beschouwd en dat we dat naar nieuwkomers toe maar beter duidelijk kunnen uitspreken. Ondanks ons imago van een open tolerante samenleving bestaan er in ons land immers talrijke onuitgesproken regels en verwachtingspatronen. Van den Brink concludeert, dat de oorsprong daarvan ligt in onze achtergrond als een polder bouwend volk, dat eendrachtig strijdt tegen het dreigende water.

Onze geschiedenis heeft ons gemaakt tot wie we zijn. Reflectie daarop kan ons zicht geven op hoe we de toekomst vorm kunnen geven. En dat zou Nederland kunnen helpen een rol te spelen in de omgang met globalisering, ook internationaal. Een belangrijk boek in deze tijd van fragmentatie en polarisatie van onze samenleving. Professor van den Brink komt het boek toelichten en gaat graag met bezoekers in gesprek op 24 november om 14.00 uur in de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149 in Zuidwolde. Kosten € 6,00

11. 'EEN BUITENGEWONE GESCHIEDENIS'

Alex Bakker vertelt over de transgender-geschiedenis van Nederland. Wanneer werden
transgenders voor het eerst zichtbaar in ons land, en hoe werd er op hen gereageerd -
door direct betrokkenen, media, en door de autoriteiten? Was Nederland een voorloper
in emancipatie?
Alex (1968), opgegroeid in Hoogeveen, is historicus en schrijver. Onlangs publiceerde hij
‘Transgender in Nederland. Over zijn persoonlijke achtergrond als transman schreef hij in
2014 het boek ‘Mijn valse verleden’.
Maandag 26 november 
Aanvang: 20.00 uur 
Kosten: € 5,00

12. PUBQUIZ

xDe eerste editie van de Ontmoetingskerk-Pubquiz met medewerking van de bekende Quiz Brothers
uit Zuidwolde. Stel een team samen (4-6 personen), verzin een leuke naam voor je team en geef je vóór 1 november op. Wil je alleen komen, dan zorgen wij voor een plekje in een team. De opbrengst
is voor het jaardoel van de diaconie.
Vrijdag 30 november
Opgave: koendeuze@gmail.com
Inloop 19.30 uur
Pubquiz ca. 20.15 uur, einde ca. 22.30 uur
€ 4,00 per persoon

Ga naar agenda B&O december