Logo van de kerk

Agenda B&O januari 2019

Terug naar agenda B&O december

14. BUURTTEAM

Kennismaken met Buurtteam de Wolden. Welzijn de Wolden heeft in 2018 samen met de gemeente De Wolden een vernieuwde werkvorm, vroegsignalering, ontwikkeld. Het gaat om korte lijnen en om de verbinding te versterken in de uitwisseling van zorg voor elkaar. Wat betekent dat precies voor ons en
het netwerk van de Ontmoetingskerk? Een avond om ideeën uit te wisselen en een kennismaking met het buurtteam.
Donderdag 10 januari 2019
Tijd:19.30 - 21.00 uur

AVONDVIERING IN DE SFEER VAN TAIZE

xTaizé is een klein dorp in de heuvels van het Franse Bourgondië. Broeder Roger Schutz stichtte daar in 1940 een oecumenische gemeenschap waar eenvoud en goedhartigheid beleefd worden als het wezenlijke van het evangelie. Iedereen is daar welkom om anderen en de Ander te ontmoeten in vieringen en gesprekken. Er wordt gezongen en gebeden en men is stil, om wat gelezen wordt tot zich door te laten dringen. Deze avond komen we bij elkaar voor een viering van liederen, gebed, lezingen en stilte in de sfeer van Taizé.
Zondag 14 januari om 18:45 uur liederen oefenen, 19:00 uur viering in de Ontmoetingskerk

15. FILM OVER DUURZAAMHEID

De Interkerkelijke Werkgroep Duurzaamheid nodigt u van harte uit voor een film met als thema: goed omgaan met de schepping. Welke film het wordt hoort u te zijner tijd.
Woensdag 16 januari 
Tijd: 20.00 uur
Locatie: d’Olthof- Hervormde kerk

16. MARIJKE TEN CATE

Marijke ten Cate (bekend van de Prentenbijbel) bezoekt ons opnieuw. De enthousiasmerende illustrator laat ons zien hoe ze werkt en onder haar leiding gaan we zelf, jong en oud, aan de slag,
met gegarandeerd een prachtig resultaat. Een prachtige activiteit voor de verschillende generaties samen, kinderen en (groot)ouders.
Zaterdag 19 januari
Tijd: 15.00 - ca. 16.30 uur
Kosten: volwassenen € 3,50 / kinderen € 1,50

17. VERSCHIJNINGEN VAN CHRISTUS IN DEZE TIJD

Er zijn mensen die een Christusverschijning ervaren zoals dat in het Nieuwe Testament beschreven wordt. Er wordt dikwijls niet over gesproken. Sommigen zwijgen omdat zij bang zijn voor de reacties, anderen omdat ze het moeilijk vinden deze kostbare ervaring prijs te geven. Berthilde van der Zwaag heeft deze ervaringen onderzocht voor haar afstuderen aan de Vrije Universiteit. Ze vertelt in welke situaties zo’n verschijning plaatsvindt en wat de gevolgen ervan zijn voor de mensen die het meemaken.
Berthilde is geestelijk verzorger in Maxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven.
Woensdag 23 januari
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 3,00

Ga naar agenda B&O februari