Logo van de kerk

Agenda B&O februari 2019

Ga terug agenda B&O januari

18. ETEN OP ZONDAG

We beginnen na het gezamenlijk koffie drinken met een drankje. Menu: nog niet bekend.
Zondag 3 februari
Koste4n: volwassenen € 6,00 / kinderen € 3,00

Zondag 3 februari na de dienst
kosten: volwassenen € 6,00 / kinderen € 3,00

19. DE UITDAGING

Dat is de titel van het project dat de landelijke Protestantse Raad voor Kerk & Israël
heeft ontwikkeld. Door middel van 10 stellingen wordt aangegeven wat er de afgelopen
decennia veranderd is in de joods-christelijke dialoog over Jezus en Paulus. Als
plaatselijke werkgroep Kerk & Israël willen we over een aantal van die stellingen op
een speelse manier in gesprek gaan. We hebben Reinier Gosker bereid gevonden het
gesprek te leiden.
Woensdag 6 februari
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 3,00

20. "ONGELOFELIJK"

Yvonne Zonderop, journaliste, schetst in 160 pagina’s de verrassende come-back van religie en voert een pleidooi voor een meer open gesprek over de rol van religie in de publieke ruimte,
in plaats van het weg te stoppen achter de voordeur. Kunnen we als kerk voordeel hebben van haar analyse? We gaan erover met elkaar in gesprek, onder leiding van Jaap Thijs en ds. Betty Gras.
Het lezen van het boek verdient de voorkeur, maar is niet noodzakelijk.
Dinsdag 12 februari
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 2,00

21. LIBERAAL CHRISTENDOM

In het boek ‘Liberaal christendom ervaren, doen en denken‘ presenteren elf auteurs een actuele vorm van geloven. Elk hoofdstuk handelt over een thema van het christelijk geloof.
Eén van de auteurs, Wilma Hartogsveld, schrijft in het hoofdstuk over Vrijheid: God is niet een dwingende kracht in de rug, maar een scheppende kracht voor ons uit.
Op twee ochtendbijeenkomsten verdiepen we ons in deze uitdaging. U hoeft het boek niet aan te schaffen. Onder leiding van Dicky Rentier.
Woensdag 20 februari en 6 maart
Aanvang: 10.00 uur
Kosten: € 3,00

22. OP BEZOEK BIJ DE FAMILIE POL

Vanavond nemen we een kijkje bij de familie Pol aan de Oosterweg nummer 11, hier hebben zij een duurzaam huis gebouwd. Tijdens dit bezoek zullen we worden rondgeleid in het huis en zullen de bewoners ons vertellen voor welke duurzame materialen ze gekozen hebben bij de bouw van hun nieuwe huis.
Maandag 25 februari
Aanvang: 20.00 uur | Oosterweg 11

Ga naar agenda B&O maart