Logo van de kerk

Agenda B&O april 2019

Ga terug naar agenda B&O maart

23. FILM "MARIA MAGDALENA"

Het leven van Maria Magdalena verfilmd. Ze is een eigenzinnige vrouw die botst met haar vader en
broers omdat ze niet wil worden uitgehuwelijkt. Als Jezus in haar dorp komt, besluit ze Hem tot
ontzetting van haar familie te volgen.
Dinsdag 2 april
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 3,00 inclusief koffie/thee

24. NIJKLEASTER STILTE, BEZINNING, VERBINDING

Bezoek aan het protestantse klooster Nijkleaster in Jorwert (Friesland). We doen mee met de kleasterkuier (kloosterwandeling) en maken zo kennis met dit bijzondere initiatief.
Een mooie excursie in de Veertigdagentijd
Woensdag 10 april
Tijd: 8.00 - 14.00 uur
Kosten: €5,00 (maximaal 14 deelnemers)