Logo van de kerk

Agenda B&O april 2021

Ga terug naar agenda B&O maart

21 'Wie het goede wil pakken, grijpt er altijd naast'

Waar halen we onze ideeën over goed en kwaad vandaan? Bestaat daarvoor nog een adres na de veronderstelde 'dood van God' en het failliet van alle politieke heilsleren? Schrijver en Trouw-columnist Stevo Akkerman spreekt over de maatschappelijke en individuele zoektocht naar wat goed is - en over enkele valkuilen onderweg.
Woensdag 21 april | 20.00 uur | € 7,50

Wat we verder nog doen

STAMTAFEL ONTMOETINGSKERK
Een inloopochtend (voor een kopje koffie, een praatje) waarop iedereen die daar zin in heeft welkom is. De Stamtafel staat in de ontmoetingsruimte  van onze kerk.
Iedere vrijdag, vanaf 10.00 - 12.30 uur, wanneer het weer kan en mag.

KLIEDERKERK
Een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van de Bijbelverhalen ontdekken.
Verdere informatie t.z.t. in bij-Een. 

ZINNIGE AVONDEN
Een zinnig gesprek over (geloven in) het leven met de 20-40-ers. Info: ds. Betty Gras.

MAAND VAN DE SPIRITUALITEIT
Januari is de maand van de spiritualiteit. Samen met de bibliotheek en het Wheemhuus wordt een ‘spiritueel’ programma aangeboden. Info t.z.t. via bij-Een en (sociale-)media.

VERZET IN DRENTHE
Op 5 mei 2020 was het 75 jaar geleden dat WOll eindigde. De provincie Drenthe heeft in de geschiedenis van het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog een goede naam, is dat terecht? Lezing door drs. Geert C. Hovingh, emeritus-predikant en kerkhistoricus (specialisme: de holocaust bezien vanuit kerkelijk perspectief).
Maandag 3 mei | 20.00 uur | € 5,00 | Bibliotheek Hoogeveen

DAUWTRAPPEN OP HEMELVAARTSDAG
Vertrek om 06.45 uur bij de Hervormde kerk. Bij terugkomst 08.30 uur ontbijt. Aansluitend 10.30 uur interkerkelijke dienst. Organisatie: Klaas Schaafsma, tel. 372167 en Gerrit van Arragon, tel. 373628.
Donderdag 13 mei | 06.45 uur