Logo van de kerk
Home / Commissies

Activiteiten

Binnen de Ontmoetingskerk worden diverse activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten c.q. projecten zijn onder te verdelen in:

Vrienden van de Ontmoetingskerk

Sinds 2008 bestaat de mogelijkheid om behalve als doop- of belijdend lid ook als vriend deel te nemen aan activiteiten van de Ontmoetingskerk. Lees verder.

Pastorale Kroniek

In de Gids verschijnt de zogenaamde pastorale kroniek. Daar kunt u lezen wat er op kerkelijk gebied te gebeuren staat. Lees de laatste pastorale kroniek.

Z.W.O. commissie

Z.W.O. staat voor Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Het werk van de zending en werelddiaconaat is een zaak van de hele gemeente. Eén van de kenmerken van een levende gemeente van Jezus Christus is het missionair gemeente-zijn.

Bezinning & Ontmoetingswerk

Bij het uitdenken van een nieuw B&O-programma gaan wij graag te rade bij onze afnemers. Heeft u ideeën, vragen, verlangens of wensen betreffende het B&O-werk, laat het ons weten. Graag zelfs! Dit verzoek geldt tevens voor werkgroepen, commissies en raden binnen onze gemeente lees verder.

Liturgie commissie

Het streven van de liturgiecommissie is om de veelkleurigheid van onze gemeente tot haar recht te laten komen in vorm en inhoud van de liturgische vieringen lees verder.

Werkgroep Kerk & Israel

De leden van de leergroep Kerk en Israël leergroep komen één keer in de zes weken bij elkaar om over het jaarthema uit het blad Kerk en Israël Onderweg van gedachten te wisselen. Zo blijven wij in gesprek over Israël in verbondenheid met het Joodse volk. Lees meer.