Logo van de kerk

abonnement op bij-Een

xCollege van kerkrentmeesters
De Ontmoetingskerk
Secretariaat Wim Brouwer
Suuddal 7 7921 EH Zuidwolde
Telefoon: 0528-851561
E-mail: wimbrouwercvk@ziggo.nl

 

 

Betreft: abonnement op het kerkblad bij-Een,

Geachte lezer,

Begin maart verscheen het eerste exemplaar van bij-Een het nieuwe gezamenlijke kerkblad van de Hervormde kerk en de Ontmoetingskerk in Zuidwolde. Hierbij informeren wij u over de mogelijkheid  om u te abonneren op bij-Een, Als eerste een paar voorwaarden die aan het abonnement verbonden zijn en in de bijlage treft u een aanmeldingsformulier een machtiging om het abonnementsgeld via automatische incasso te verrekenen.  

bij-Een verschijnt elf keer per jaar.
Het betreft een jaarabonnement dat gelijk loopt met het kalenderjaar (01-01 t/m 31-12).
De kosten van het abonnement bedragen € 15,00 per jaar.
Wij verrekenen het abonnementsgeld via automatische incasso.
In 2017 wordt het abonnementsgeld in de maand september geïncasseerd.
In 2018 en de jaren die volgen wordt het abonnementsgeld in januari geïncasseerd.
Het abonnement eindigt bij einde lidmaatschap van de kerk.
Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
Bij beëindiging van het abonnement vindt geen verrekening van abonnementsgeld plaatst.
Voor niet leden die buiten het postcode gebied 7901 t/m 7938 wonen, brengen wij ook de verzendkosten à € 20,- in rekening.

Als er nog vragen zijn, mag u mij altijd bellen of mailen.  

Met vriendelijke groet,

Ontmoetingskerk Zuidwolde
Namens het College van Kerkrentmeesters
Wim Brouwer
Secretaris

aanmeldingsformulier en machtiging automatische incasso

Ja, ik neem een abonnement op het gezamenlijke kerkblad bij- Een
Voorletters: ……………………………………………………………………….
Achternaam: ……………………………………………………………………….
Straat huisnr. + toevoeging: ……………………………………………………………………….
Postcode: ……………………………………………………………………….
Plaats: ……………………………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………………………..
Handtekening: ……………………………………………………………………..

Deze bon samen met de machtiging voor automatische incasso inleveren bij één van onderstaande personen: 

Walter Eppinga Oosterweg 2
Wim Brouwer Suuddal 7
Albert Scholtheis Bernardlaan 45

Maar u kunt het ook:
 Invullen, scannen en mailen aan wimbrouwercvk@ziggo.nl
 Deponeren in de zuiltjes in de kerk

DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA
Naam incassant : Gezamenlijk Kerkblad bij-Een
Adres incassant : Hoofdstraat 90a
Postcode incassant : 7921 AN Woonplaats : Zuidwolde
Incassant ID : NL65ZZZ302584820000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ‘’Gezamenlijk Kerkblad bij-Een’’ om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens een abonnement op kerkblad bij-Een. En uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ‘’Gezamenlijk Kerkblad bij-Een’’.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.Vraag uw bank naar de voorwaarden.


Naam :…………………………………………………………………….

Adres :…………………………………………………………………….

Postcode :……………….. Woonplaats :…………………………...

Rekeningnummer(IBAN) :………………………………………………………………….....

Plaats en datum :…………………………………………………………………….

Handtekening :…………………………………………………………………….

Gezamenlijk kerkblad ‘’bij-Een’’
Zuidwolde
Administratie: B. Duinkerken Hoofdstraat 90a 7921 AN Zuidwolde Mobiel 06-27105011
IBAN.nr.: NL69 RABO 0316 9646 46