Logo van de kerk

Een teken van hoop uit Israël

Lieve familie en vrienden,
Het is mis in Israël. Het nieuws erover is jullie zeker niet ontgaan. Ook wij volgen de ontwikkelingen
van uur tot uur. Niet in de laatste plaats vanwege onze (klein)kinderen die in het noorden van Israël
wonen. Ook daar is het onrustig.
Door bombardementen op Gaza en raketten die afgevuurd worden op Jeruzalem en Tel Aviv zijn
vooral die plaatsen in het nieuws, maar overal in het land is de situatie explosief. In Akko werd één
van de kantoren van de Israëlische Archeologische Dienst door brandstichting verwoest; gelukkig
niet het kantoor van de IAD waar Joppe zijn bureau heeft en waar veel van zijn archeologische
vondsten opgeslagen liggen. Maar het geweld komt wel heel dichtbij. Waar onze schoondochter
vanochtend zigzaggend tussen smeulende autobanden naar haar werk reed, meldde het NOSjournaal
dat op verschillende plekken in Israël Joodse en Arabische inwoners met elkaar slaags
geraakt zijn. Welke gevolgen dat zal hebben voor het samenleven van Joodse en Arabische Israëli
nadat de vijandelijkheden achter de rug zijn en de 'rust' weergekeerd, laat zich raden. Wonden zijn
sneller geslagen dan genezen. Voor diepe wonden geldt dat eens temeer.
Juist daarom werd ik vanmorgen verrast en geraakt door de inhoud van een brief die de CEO van de
Hand-in-Hand beweging in Israël, Dani Elazar, stuurde aan alle ouders van kinderen die een Handin-
Hand-School in Israël bezoeken. Onze kleindochter gaat naar zo'n school en dus kregen ook haar
ouders de brief van Dani Elazar, die ik - met toestemming van de auteur - aan jullie doorstuur.
Hand-in-Hand is een beweging in Israël die een gelijkwaardige manier van samenleven stimuleert
tussen Arabieren en Joden op scholen waar zowel Hebreeuws als Arabisch gesproken en geleerd
wordt. Op mij kwam de brief van Dani Elazar over als een teken van hoop te midden van de vele
droevig stemmende berichten die de wereld momenteel overspoelen. Vandaar dat ik de brief graag
aan jullie doorspeel.


Hand-in-Hand
Centrum voor Joods-Arabische educatie in Israël
12/5/2021
Ouders, onderwijzend personeel, leden en medewerkers van de vereniging,
We maken allemaal, in het hele land, moeilijke en angstige dagen door. Velen zijn het gevoel
van persoonlijke veiligheid kwijt. De straten in steden en dorpen waar sommigen van ons
wonen lopen over van geweld, racisme, haat en angst, en dat allemaal in een sfeer van oorlog
die zowel geestelijke als fysieke slachtoffers maakt. Ook bij Hand-in-Hand worden we
geconfronteerd met moeilijke vragen die voortkomen uit de gebeurtenissen van de afgelopen
dagen. Vragen over identiteit en thuishoren in de omgeving waarin we opgegroeid zijn en
leven én over identiteit als onderdeel van een grote, respectvolle en gelijkwaardige Arabisch-
Joodse gemeenschap. Het is juist nu dat gemeenschap, solidariteit en partnerschap zoals wij
die vormgegeven hebben, ons en onze gezinnen een hart onder de riem kunnen steken.
Onze rol als grootste en belangrijkste Arabisch-Joodse gemeenschap van het land is op dit
moment niet beperkt tot onderlinge steun en solidariteit. Tegenover geweld, vernietiging,
racisme, haat en militarisme, moeten wij een voorbeeld stellen van een ander model van
Joods-Arabische relaties. Veel van de geweldplegers proberen juist dit kapot te maken: het
idee van een oprecht, gelijkwaardig en rechtvaardig partnerschap tussen Arabieren en Joden,
waarin de identiteit van beiden gewaarborgd is, zonder dat delen ervan onder het tapijt
geveegd worden. De gruwelijke beelden in het nieuws en op de sociale media laten niet de
enige mogelijke optie zien. Onze scholen, docenten, leerlingen en gemeenschappen zijn het
levende bewijs dat het anders kan: echte partnerschap is de juiste en noodzakelijke weg voor
onze toekomst.
Iedereen hunkert ernaar dat rust en vrede zo snel mogelijk terugkeren. Maar het is belangrijk
om onszelf en onze omgeving eraan te herinneren dat 'rust' niet ons enige doel is, en dat ook
niet zou moeten zijn. Zodra de 'rust' hersteld is keert de realiteit terug, de onrechtvaardigheid
en ongelijkheid in alles wat te maken heeft met Arabisch-Joodse relaties in ons land. Degenen
die zich inzetten voor het behoud van hun huis of voor de vrijheid om te bidden zullen de
legitieme strijd voor hun rechten voortzetten. 'Rust' is niet hetzelfde als een staat van
gelijkheid en rechtvaardigheid, en wij zullen er zijn om te melden dat dit niet het geval is.
Duizenden leden van Hand-in-Hand-gemeenschappen in het hele land zijn het bewijs dat
Arabieren en Joden in gelijkheid en partnerschap kunnen leven, en tegelijkertijd herinneren ze
eraan dat de overgrote meerderheid van de bevolking nog gescheiden leeft in een staat van
discriminatie en ongelijkheid.
Morgen vieren de moslims onder ons Eid al-Fitr en op zondag vieren de Joden Sjavoeot. In de
Hand-in-Hand-gemeenschappen zijn zulke momenten altijd een gelegenheid geweest voor
gedeelde vreugde en interreligieus respect, een tijd waarin we nieuwsgierig zijn naar elkaar en
van elkaar leren. Ondanks de spannende dagen en de moeilijke sfeer is het belangrijk dat we
ons herinneren wie we zijn, en dat we onze waarden ook in deze dagen bewaren en uitdragen.
We wensen alle moslims een Eid Mubarak toe, in de hoop dat jullie de geboden van religie en
gebed kunnen naleven in vrede, rust en respect voor je geloof. Hopelijk zullen volgend jaar de
Ramadan en Eid al-Fitr er compleet anders uitzien, en zullen we allemaal in alle rust en
veiligheid kunnen genieten van de waarden en gebruiken van de Ramadan.
We wensen de Joden onder ons een gelukkig Sjavoeot, in de hoop dat de geest van deze
optimistische feestdag, die onder meer te maken heeft met de viering van de vruchten van het
land, de verwoestende storm die dezer dagen om ons heen woedt zal overwinnen. Dat we
allemaal mogen genieten in gelijkheid en vrede in ons gemeenschappelijke land.

Tot zover de brief van Dani Elazar die mij hoopvol stemde en iets laat zien van Joden en Arabieren
in Israël die zich niet laten meeslepen in conflicten die het zicht op vrede alleen maar verduisteren.
Met vriendelijke groet,
Reinier
Voor meer informatie over de Israëlische Hand-in-Hand-beweging:
www.handinhandk12.org
info@handinhand.org.il