Logo van de kerk
Home / Foto's

Intrededienst Betty Gras op 23 september 2012

Op bijgevoegde foto's krijgt u een beeld van wat er gebeurde voor, tijdens en na de intrededienst van Dominee Betty Gras.

Tip: Klik op een fotootje voor een grotere versie.
Voor de dienst oefent het gelegenheidskoor nog enkele liederen.
In de ontmoetingsruimte is de ontvangst met koffie en thee.
De kerkzaal stroomt vol.
Oude en nieuwe dominees op een rij: v.l.n.r. consulent ds. Hefting, ds. Betty Gras en de voormalig predikant ds. Reinier Gosker.
Geert Heidekamp verwelkomt iedereen.
Reinier Gosker opent de dienst.
Truida Okken leest voor.
Dominee Hefting verbindt Betty Gras aan de Ontmoetingskerk.
Inzegening in drievoud.
Dominee Betty Gras leidt de verdere dienst.
In contact met de kinderen voor de nevendienst.
Op de kansel.
Na de dienst is er tijd voor koffie en een praatje.
Betty Gras wordt toegesproken.
De beroepingscommissie wordt bedankt voor haar werk en ontheven van haar taak.
Er is gelegenheid het glas te heffen.
Na afloop begroeten de aanwezigen de nieuwe predikant van de Ontmoetingskerk.

« Terug naar de fotoalbums