Bezinning en Ontmoeting

DEEL JE TAFEL! – TAFELS VAN HOOP!
Op zondag 29 mei vanaf 12.00 uur vindt de ontmoeting ‘Deel je Tafel - Tafels van Hoop’ weer plaats.
Fijn dat het weer mogelijk is elkaar tijdens een lunch te ontmoeten en in gesprek te gaan met vluchtelingen, die nog maar kort of al langer in ons dorp wonen.
Het levert mooie gesprekken op met wederzijds begrip!
Heeft u belangstelling? Opgave is nodig i.v.m. het eten.
Wilt u iets meenemen voor de lunch, heel fijn! Geef dit dan ook even door.
Francien, Marian, Suzanne, Geert en Mart
Info en opgave via Mart Krook: tel. 372673 of DeeljeTafel@outlook.com
 

terug