Logo van de kerk
Home / Nieuws / Werkgroep V&T
20 December 2012

Werkgroep V&T

Het vorming en toerustingswerk 2012-2013 kan vanaf september j.l. terug kijken op een geslaagd begin van de ontmoetingsmomenten.
Veel doe-activiteiten spreken tot de verbeelding en zijn goed bezocht. We hebben ook wel enkele programma onderdelen moeten afzeggen vanwege te weinig deelname, wat we natuurlijk betreuren, maar er bleven nog genoeg ontmoetingsmomenten over die goed zijn bezocht.

Wel willen we u/je er graag aan herinneren dat op de website van de ontmoetingskerk het hele programma van V&T ook voor 2013 te vinden is! (V&T)
Een tip: We beginnen in januari met een gezamenlijk ontmoetingsmoment van de diaconieën op 8 januari: "Ik zie je"
Een spelvorm die leidt tot discussie en verrassende resultaten.
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur. Plaats: de Schakel
Informatie: Bé Bols tel. 0528 - 37 28 17; Gerry Krol tel. 0528 - 37 18 71
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de koffie

Voor diegenen die tot nu toe VERGETEN zijn het geld voor de ontmoetingsmomenten over te maken, nog even een herinnering. Wilt u de kosten overmaken naar rekeningnummer: 37.62.00.774 van de Gereformeerde Kerk Zuidwolde onder vermelding ‘DEELNAME V&T .

Namens de werkgroep van V&T wensen we u een kerstfeest vol bijzondere ontmoetingen en een inspirerend 2013.« Bekijk het complete nieuwsoverzicht