Logo van de kerk
Home / Nieuws / Vrijwilligers
18 September 2013

Vrijwilligers

Het Tonckenshuys vraagt vrijwilligers voor Kleinschalig Wonen.

Tot voor kort waren er in het Tonckenshuys geen problemen. Nu is dat helaas anders. Er moet bezuinigd worden. Er werden/worden meer uren aan zorg besteed dan financieel mogelijk is.
Ingrijpende maatregelen zijn daarom nodig en zijn al genomen. Een speerpunt is de reorganisatie bij Kleinschalig Wonen (woonvoorziening voor demente ouderen): van 5 naar 4 huiskamers met elk 7 à 8 bewoners. Er is echter meer nodig.
Wat betreft het toezicht 's avonds is er bij Kleinschalig Wonen een hiaat. Bij het naar bed brengen van de bewoners is het wenselijk dat er op dat moment meer toezicht is.
Dat kan door een familielid of een vrijwilliger worden gedaan. Het gaat om opletten, aandacht geven, eventueel een spelletje doen of voorlezen en in het geval van problemen een verzorgende roepen.
Daarom worden er vrijwilligers gevraagd om toezicht te houden een avond per week of minder van 19.00 tot 22.00 uur in één van de vier huiskamers. Misschien kunt u samen met anderen een bepaalde avond voor uw rekening nemen.
Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht bij:
Jolanda Nijmeijer, coördinator vrijwilligers Zorgpalet, tel. 06 20466286
emailadres: nijmeijer.j@zorgpalet.nl
Voor inlichtingen kunt u ook terecht bij Riet Stoter, tel. 0528 371773
 « Bekijk het complete nieuwsoverzicht