Logo van de kerk
Home / Nieuws / Voedselbank bericht
10 Juni 2013

Voedselbank bericht

            logo voedselbank

Geachte gemeenteleden van de kerken in Zuidwolde,

Voor de 2de keer dit jaar heeft u op initiatief van uw diakenen in het weekend van 25 en 26 mei jl. een actie gehouden voor de Voedselbank Hoogeveen. U was gevraagd om houdbare levensmiddelen mee te nemen naar de kerk en deze in te leveren in de daarvoor klaar gezette kratten. Dank zij uw medewerking heeft deze actie opnieuw een prachtig resultaat opgeleverd. Deze keer zijn er 14 volle kratten binnengekomen. Hiermee maakt u het ons mogelijk een helpende hand uit te steken naar alleenstaanden of gezinnen in uw omgeving die onder de armoedegrens leven. Ter ondersteuning ontvangen zij van ons eenmaal per twee weken een levensmiddelenpakket om hiermee een week(je) vooruit te kunnen.
Het aantal mensen dat op hulp van de voedselbank is aangewezen neemt helaas nog steeds toe. Dit alles brengt met zich mee dat er steeds meer levensmiddelen nodig zijn om een verantwoord en relevant voedselpakket te kunnen uitreiken. Het is daarom fijn te ervaren dat we er niet alleen voor staan en mede door uw inzamelingen deze hulpverlening mogelijk wordt gemaakt.
Vooral namens de cliënten van de voedselbank maar ook namens al onze vrijwilligers, die keer op keer weer paraat zijn, wil ik allen die deze inzamelingsactie tot een succes hebben gemaakt heel hartelijk bedanken. We kijken al uit naar de volgende inzameling.

Met hartelijke groet,
Hilko Vos, coördinator

 « Bekijk het complete nieuwsoverzicht