Logo van de kerk
Home / Nieuws / Uitleg van de liturgiecommissie
17 November 2012

Uitleg van de liturgiecommissie

Tijdens de Willibrordviering op 4 november hing in het liturgisch centrum de ets van Marcus van Loopik. De ets is niet zo groot en valt eigenlijk een beetje weg op het muurvlak. Waarom we die dan toch ophangen?
De titel van de ets is: Dialoog en Eenheid. Twee figuren die min of meer als kemphanen tegenover elkaar staan buigen zich tegelijkertijd naar elkaar toe. Dit wijst zowel op vasthouden aan eigen identiteit als op beginnende verbroedering. In onze Willibrordvieringen zijn we als de Protestantse gemeente van de Ontmoetingskerk een dialoog aangegaan met de Rooms-katholieke Onze Lieve Vrouwe Visitatieparochie uit Hoogeveen. En dan vooral met de leden die in Zuidwolde wonen. Maar door het uitwisselen van een vredesgroet die in beide kerken wordt voorgelezen is ook heel de parochie hierbij betrokken. Om reden van deze dialoog hangen we bij de Willibrordvieringen deze ets in het liturgisch centrum.
Op andere zondagen hangt op deze plaats het pastel 'Tot leven gewekt' van Harbert Booij. Hierop is een mensfiguur verbeeld in verschillende stadia van het leven. Van op de grond liggend en tot niets in staat tot een opgestaan figuur in volle glorie. Verwijzend naar de opstanding van Jezus, die iedere zondag in onze kerk gevierd wordt.
In de Advents- en Veertigdagentijd hangen de projecten van de kindernevendienst op deze plaats. En ook de groep liturgisch bloemschikken maakt met prachtige composities regelmatig gebruik van deze muur. Voor dit alles geldt: wat er in het liturgisch centrum staat of hangt heeft een relatie met de eredienst.
Wilt u de volledige beschrijving van de drie kunstwerken die onze kerk bezit nalezen ga dan naar: www.deontmoetingskerk.nl/wie zijn we/identiteit/.

de liturgiecommissie
Dicky Rentier« Bekijk het complete nieuwsoverzicht