Logo van de kerk
Home / Nieuws / presentatie gezamenlijk Kerkblad bij-Een
9 Maart 2017

presentatie gezamenlijk Kerkblad bij-Een

Een terugblik

Woensdag 8 maart (Biddag) was het dan zover: het eerste nieuwe, gezamenlijke kerk­blad van onze beide kerken kon worden gepresenteerd.
Na de kerkdienst was er eerst koffie of thee voor ieder­een en velen schoven door naar de grote zaal van “d’Olthof”. Al snel bleek dat lang niet iedereen daarin een plaatsje kon krijgen, want bijna niemand ging na de dienst direct naar huis: velen waren razend nieuws­gierig naar het nieuwe kerkblad!
Daarop werd besloten dat de presentatie dan maar moest plaatsvinden in de kerk.

De secretaris van de werkgroep gaf, met behulp van een presentatie op de beamer, tekst en uitleg over de totstandkoming. Hij ging daarin terug tot 2012 toen een commissie van zes gemeenteleden (drie uit elke kerk) in een rapport aanbevelingen deed om de onder­lin­ge com­mu­nicatie te verbeteren. Zij adviseerden te komen tot een gezamenlijk kerk­blad en een gezamenlijke website (waarbij ook de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt zou worden be­trokken).

Na een stroef begin (met een herhaalde oproep van de commissie in 2014 om toch eens vaart te maken!) werd in 2015 het proces in gang getrokken: een werk­groepje van vier ker­kenraadsleden (twee uit elke kerk) maakten een Plan van Aanpak. Toen dit door de beide ker­kenraden was goedgekeurd, zijn de beide redacties bij elkaar ge­bracht. In 2016 zijn echt grote stappen voorwaarts gezet: het werkgroepje vroeg offertes op, formu­leer­de uit­gangs­punten over de verdeling van lasten en ba­ten en de bezor­ging. De redacties stemden de verschijningsdata van de (toen nog) afzon­der­lij­ke bladen op elkaar af en werkten achter de schermen aan een gezamenlijke proef­af­druk. Kerk­rent­mees­ters bogen zich over de prijs van de advertenties en benaderden de adverteerders hier­mee.

Er werd contact gezocht met het Zuidwoldiger reclamebureau van Jan Dekker (www.dekkerreklame.nl) die twee ontwerpen voor een logo maakte. Hieruit kozen we unaniem het huidige logo.
Ook werd een prijsvraag voor de naam voor het nieuwe blad uitgeschreven. Maar liefst 34 namen werden ingediend. De winnende naam werd “bij-Een”. De indiener van die naam wenst anoniem te  blijven en stelt ook geen prijs op de uitgeloofde beloning.
En zo kon eind 2016 worden geconcludeerd dat alle neuzen dezelfde kant op wezen en dat een gezamenlijk kerkblad er kon komen!

Tegelijkertijd hebben de beide webmasters (Dicky Rentier en Karin Boer) contacten ge­legd met de scriba van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt over een gezamenlijk “por­taal” vóór de websites van de drie plaatselijke kerken. Uiteindelijk zullen op dat portaal de gezamenlijke activiteiten worden vermeld en ook kan doorgeklikt worden naar de web­site van één van de drie kerken. Over vorm en inhoud van dit portaal worden bin­nenkort vervolgstappen gezet.  

De werkgroep van Geert Heidekamp, Hennie Lammers, Bé Bols en Wim Muller heeft twee jaar gewerkt om tot dit resultaat te komen. Wat hen betreft kan de werkgroep worden opgeheven in het volste vertrouwen dat de nieuwe redactie op eigen benen verder kan. Enkele foto's« Bekijk het complete nieuwsoverzicht