Logo van de kerk
Home / Nieuws / Paasgroetenactie 2013
22 Februari 2013

Paasgroetenactie 2013

Ook dit jaar willen we u vragen weer een paasgroet te versturen naar een Nederlandse gedetineerde in het buitenland. Op zondag 3 maart zullen na de dienst de kaarten worden uitgedeeld. De kaarten zijn gemaakt in projecten in de gevangenis in Vught, waar gedetineerden nadachten over ‘Herstelde relaties’ en over ‘Nieuw leven’. Zo geeft u met deze paasgroet de boodschap van Pasen door.
Het is fijn als u iets persoonlijks op de kaart kunt zetten, een tekst of een bemoedigend woord. Een kaart krijgen zegt gedetineerden al heel wat, maar des te meer als iemand ook nog de moeite heeft genomen om zelf er iets bij te schrijven. Zowel justitiepastores als Stichting Epafras benadrukken dat uw groet zeer wordt gewaardeerd en de mensen goed doet.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

De diaconie« Bekijk het complete nieuwsoverzicht