Logo van de kerk
Home / Nieuws / Nieuws van de liturgiecommissie
20 Januari 2013

Nieuws van de liturgiecommissie

De voorbereidingen voor de veertigdagentijd zijn in volle gang. Bijdragen voor de vastenkalender komen binnen en worden tot een harmonieus geheel aaneengesmeed. Omdat de teksten aangeleverd worden door veel verschillende mensen, denk dan aan de leden van de liturgiecommissie, commissie duurzaamheid, werkgroep Kerk & Israël en 'gewone' gemeenteleden, moet er nog hevig gepuzzeld worden tot voor alles de juiste plek gevonden is. Niet altijd is het thema in de teksten even herkenbaar maar alle teksten zijn aangeleverd met de intentie te dienen als stapstenen op onze weg naar Pasen. Op 10 februari krijgt u de kalender uitgereikt, één gratis exemplaar voor ieder gezin. Meer kalenders kunnen meegenomen worden voor de prijs van 3,50 euro.

Op 13 februari begint de eerste woensdagavondmeditatie. Een korte viering om 19.00 uur van ongeveer 25 minuten met een lied, een gebed, stilte en muziek waarbij de thema's van de kalender gevolgd worden. We zitten in een kring 'op het grind' en elke woensdag gaat er een gemeentelid voor:

Woensdag 13 maart is het biddag waarin Betty Gras voor gaat. Er is dan geen woensdagavondmeditatie. Weet u welkom bij deze ontmoetingen.

Dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen met dezelfde afbeelding als de grote paaskaars. Er zijn twee formaten: de grotere zoals de kindernevendienst die gebruikt en een wat kleinere zoals die van de jeugdkerk. Op de statafel bij de liedboeken ligt een bestelformulier maar u mag ook bellen. De kosten zijn resp. 25 en 19 euro.

Ik mag u ook alvast uitnodigen voor de eerste zondag in de veertigdagentijd 17 februari.
Stelt u zich voor: Een pianist zorgt improviserenderwijs voor een muzikale stroom waarop een dichter als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel. U kunt het meemaken in de dienst van poëzie en muziek, De mond van een vriend, een dienst speciaal voor de veertigdagentijd. In een eenvoudig liturgisch kader brengen de dichter Hans Bouma en de pianist Jan van den Berg een drietal collages ten gehore:

1. Zijn mensen op aarde (Psalm 113-118 opnieuw uitgesproken)
2. De mond van een vriend
3. Licht in onze ogen

Poëtisch-muzikale verhalen waarbij tekst en muziek elkaar versterken en samen in dienst staan van wat onuitsprekelijk is.
In de tweede collage, De mond van een vriend, komt Judas aan het woord. Wij treffen hem aan op het land van de pottenbakker, inmiddels een dodenakker. Terugblikkend, evaluerend, zoekend, wanhopig zoekend naar zijn identiteit.

Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na de dienst kunt u hem hier spreken. Hij is bereid boeken en bundels te signeren.
Een bijzondere dienst waarvoor we u van harte uitnodigen.

de liturgiecommissie
Dicky Rentier« Bekijk het complete nieuwsoverzicht