Logo van de kerk
Home / Nieuws / Jeugdwerk
10 November 2013

Jeugdwerk

Club

Club was jarenlang een samenwerking tussen de hervormde kerk en de ontmoetingskerk. De laatste jaren werd het al moeilijker om mensen te krijgen voor deze structurele activiteit. Om de druk op vrijwilligers te verminderen, en de discussie over de inhoud en vorm anders op te pakken, hebben we gezamenlijk besloten dat de hervormde kerk de organisatie rondom het structurele clubwerk zal gaan organiseren. De ontmoetingskerk zal een ander invulling voor jeugd en kinderwerk voor de leeftijdsgroep van 4-16 jaar aanbieden met als titel ‘’Evenementen”.
Deze evenementen (korte projecten) kunnen lokaal zelf georganiseerd worden bv een musical of een diaconaal project in Zuidwolde. Maar ook kan het gaan om landelijke initiatieven zoals NL-Doet, milieudag of EO- jongerendag. Voordeel van dit initiatief is dat er meer contacten mogelijk zijn met kerken elders, maar ook met groepen buiten de kerkstructuur. Het is de bedoeling dat kinderen/jongeren van beide kerken deel kunnen nemen aan beide activiteiten.
 « Bekijk het complete nieuwsoverzicht