Logo van de kerk
Home / Nieuws / Israëlzondag
19 September 2013

Israëlzondag

Israëlzondag

de ark  

6 oktober Israëlzondag
Op deze dag vieren we onze jaarlijkse Israëlzondag. In de vieringen besteden we bijzondere aandacht aan onze relatie met het Joodse volk. Het is slechts één dag per jaar Israëlzondag, maar het kan ons in beweging brengen naar een beter verstaan en begrijpen van wat wij samen met het Joodse volk delen. Door de landelijke commissie ‘Kerk en Israël’ is het thema aangereikt:
Het hoofd boven water. Dit thema is ontleend aan de lezing uit Genesis, een gedeelte uit het verhaal van de grote vloed, zoals die op de sabbat voorafgaande aan de Israëlzondag in de synagoge zal klinken. In de morgendienst gaat voor ds. Martien Uittenbosch. Hij zal kort ingaan op de relatie met Israël en het dubbele gevoel dat daarbij leeft, gezien de politieke ontwikkelingen. Daarnaast zal hij toelichten hoe we ons kunnen laten inspireren door de aloude verhalen te lezen met Joodse ogen.
Bij de voorbereiding voor de avondviering vroegen we ons af: wat doen mensen om het hoofd te bieden aan situaties die onze manier van leven en wellicht ons leven zelf, bedreigen? Ik herinner me hoe we als kinderen bij hevig onweer uit bed gehaald weren. Met sokken aan (de klompen stonden in het klompenkot) en de jassen over de stoelleuning zaten we aan tafel. Onder het doppen van pinda’s op een oude krant vertelde vader verhalen. Om ons moed in te spreken en onze angst voor het geweld buiten te bedaren. Zo is het in de Oosterse traditie gebruikelijk om situaties in het heden te leggen naast dezelfde ervaringen in het verleden. De boodschap daarbij is: Toen heeft God ons gered, hij zal dat nu ook doen als wij tot hem roepen.
Martin Buber heeft een boek vol chassidische verhalen verzameld uit het Oost-Europese Jodendom. De Nederlandse grafisch ontwerper H.N. Werkman was zo gegrepen door deze verhalen dat hij in 1941-1943 twintig prachtige platen bij deze verhalen maakte. Drie van deze platen hangen op dit moment in de consistorie, drie andere platen en hun verhalen staan centraal in de avondviering van de Israëlzondag.
Zoals gewoonlijk beginnen we om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

werkgroep Kerk&Israël
 « Bekijk het complete nieuwsoverzicht