Logo van de kerk
Home / Nieuws / Informatie van de diaconieën in Zuidwolde
25 Augustus 2013

Informatie van de diaconieën in Zuidwolde

In het kader van “Ontmoeting en Bezinning” organiseert de diaconie een aantal bijeenkomsten rond de tekst van Micha 6 vers 8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is; je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God”.
In deze Micha Cursus ontdekken we hoe waardevol het is te groeien in onze betrokkenheid op mensen dichtbij en veraf en op de schepping met haar vele rijkdommen. Het doet er toe wat wij doen. Micha is onder christenen het symbool geworden voor goed en recht doen. Dat zijn grote woorden voor een wereld waarin economie en politiek de dienst lijken uit te maken. Toch kunnen christenen iets betekenen voor mens en milieu: door armen te helpen, zorg te dragen voor de natuur en ook in je eigen omgeving contact te zoeken met kwetsbare medemensen.
De Micha Cursus wordt verdeeld over een aantal avonden (maximaal 6) en één praktijkzaterdag. Het is een middel om deelnemers te stimuleren tot een diaconale en duurzame levenshouding. We leren hoe we praktisch ‘Goed en recht’ kunnen doen in ons eigen leven. Gespreksonderwerpen kunnen zijn:

Micha in de praktijk: We gaan één of twee dagdelen op een zaterdag als groep een activiteit verrichten vanuit onze naaste- of rentmeester-rol. We voegen dus letterlijk de daad bij het woord.
We hebben voorlopig alleen de eerste bijeenkomst vastgesteld: die is op woensdagavond 8 januari 2014. Tijdens die eerste bijeenkomst plannen we met elkaar het vervolg.
De groep rond dit thema kan 10 tot 15 personen een plek geven. Natuurlijk hopen we dat vanuit beide kerken mensen zich opgeven. (zie ook het prgramma “Ontmoeting en Bezinning”)
Tijdens de startzondag (Uitmarkt) ligt het cursusmateriaal ter inzage.

Namens de diaconie van Ontmoetingskerk en Hervormde Gemeente.
 « Bekijk het complete nieuwsoverzicht