Logo van de kerk
Home / Nieuws / Info-avond Weidesteyn
18 April 2013

Info-avond Weidesteyn

Beste mensen,

Eind vorig jaar was er een informatie avond in Weidesteyn waar alle kerkenraden van de omliggende gemeenten waren uitgenodigd en waar de bezoekers deze avond uitleg kregen over de geestelijke verzorging in dit verpleeghuis.
Verpleeghuis Weidesteyn heeft een eigen kerkenraad en ook twee geestelijk verzorgers te weten Mevr. Van Beijeren en de Hr. Wennink. We werden welkom geheten door de voorzitter van de kerkenraad die daarna het woord gaf aan mevr. Van Beijeren. Zij vertelde ons het nodige over de geestelijke verzorging en wat daar zo bij komt kijken en we kregen uitleg over de afdelingen.
Er zijn drie afdelingen:

Er wordt iedere zondag een kerkdienst verzorgd en dan worden er in de week nog een aantal bijeenkomsten georganiseerd zoals een vaste zangmiddag met een korte overdenking. Op de afdeling zijn nog regelmatig kleine samenkomsten met gesprekjes en ook wordt daar gezongen.
Al deze dingen worden begeleid door de geestelijk verzorgers. Zij hebben een hele groep vrijwilligers om hun heen die de mensen helpen met het ophalen van de bewoners, koffie schenken, de mensen begeleiden, gesprekjes aanknopen enz. De kerkenraad organiseert samen met de geestelijk verzorgers de kerkdiensten en alles wat daar bij komt kijken. De kerkdiensten worden meestal door zo'n 120 tot 150 personen bijgewoond. Bij de zang- en andere gespreksgroepen komen toch zeker ook wel 30 a 50 personen. U begrijpt wel dat hiervoor nogal wat hulp nodig is.
De kerkenraad wil graag het werk wat breder maken zodat ook de buitendorpen mee gaan werken omdat er uit deze dorpen ook vaak mensen in het verpleeghuis liggen. Men wil proberen de taken van de bezette mensen niet zwaarder te maken. Mochten er mensen zijn die het zien zitten om in Weidesteyn mee te helpen, die moeten begrijpen dat men wel gevoel moet hebben om met de bewoners daar om te gaan. Het is belangrijk dat men over wat vrije tijd beschikt en het werk is uiteraard in de verpleeginrichting in Hoogeveen.
Ik kan hier nog wel veel meer over schrijven, maar mocht iemand van u interesse hebben, die kan altijd even contact met mij opnemen en dan zal ik proberen u verder te helpen.
Een hartelijke groet, Gerrit van Arragon. Tel.0528-373628 of per mail gerka.arragon@planet.nl
 « Bekijk het complete nieuwsoverzicht