Logo van de kerk
Home / Nieuws / Gezamenlijk project diaconieën
23 Februari 2013

Gezamenlijk project diaconieën

In 2010 en 2011 was ons gezamenlijk project gericht op Bolivia. Dat heeft toen in 2 jaar totaal € 11.200,- opgebracht. In 2012 is er op verschillende manieren in onze beide gemeenten geld ingezameld voor het kindertehuis in Kishunhalas in Hongarije. De familie Veenstra is daar erg bij betrokken, ook omdat Agnes Veenstra daar haar roots heeft. Het volgende bericht is van hen:
"Beste mensen, Bij dezen willen wij u hartelijk bedanken alle giften die u voor ons project hebt gegeven. En natuurlijk ook voor alle activiteiten die er in 2012 zijn georganiseerd, om geld bij elkaar te brengen. Het doet ons goed, dat zo veel mensen zijn begaan met het welzijn van de gehandicapte kinderen in Hongarije.
Het geld is van de diaconieën van de beide kerken afgelopen jaar via ons naar het kindertehuis gegaan. Het totaalbedrag is € 5.106,-. Met dat geld hebben wij veel dingen voor de kinderen daar kunnen realiseren. Nogmaals allemaal hartelijk bedankt, ook namens de kinderen en medewerkers van de kindertehuis in Kiskunhalas in Hongarije. Wij gaan verder met ons project, dus als u nog interesse heeft, wij vertellen er graag over.
Met de hartelijke groeten van Gerard en Agnes Veenstra".

Het is nu 2013 en dit jaar hebben we als gezamenlijk project gekozen voor de Stichting Diyo Nepal. Bij zowel de Hervormde Gemeente van als bij de Ontmoetingskerk zal er in 2013 op verschillende manieren geld ingezameld worden. Soms door gezamenlijke acties en soms door beide kerken op hun eigen manier.
De stichting is in 2007 opgericht en ondersteunt de werkzaamheden van onze “oud” dorpsgenote Ilse Bennink en haar man Shiva Sapkota. De drie pijlers van Stichting Diyo Nepal zijn:

a) De leefomstandigheden verbeteren. Dit is de basis onder het werk van Diyo Nepal. Denk hierbij aan hygiëne, schoon drinkwater, een toilet, gezondheidsonderzoek, medicatie, warme kleding, schoeisel en voedingsvoorlichting.
b) Zelfredzaamheid. Mensen helpen zichzelf te helpen door landbouwadvies te geven of een buffel beschikbaar te stellen; het inrichten van een Home Stay of textielatelier; kortom families helpen hun eigen inkomen te vergroten.
c) Educatie. Betere toekomstkansen voor de kinderen. Die gaan naar school dankzij maandelijkse donaties van Diyo Nepal. Volwassenen krijgen voorlichting, alfabetisering en training van beroepsvaardigheden.

Na de kerkdienst op biddag, woensdag 13 maart a.s. zullen 2 bestuursleden van Diyo Nepal u het één en ander laten zien en horen. Wilt u meer weten over de Stichting Diyo Nepal dan kunt u dat vinden op hun website: www.diyonepal.nl

Namens de gezamenlijke diaconieën, Bert Veuger en Bé Bols


 « Bekijk het complete nieuwsoverzicht