Logo van de kerk
Home / Nieuws / Gespreksgroep ouderen Ontmoetingskerk
22 Februari 2013

Gespreksgroep ouderen Ontmoetingskerk

Sinds een kleine twee jaar is er een gespreksgroep voor ouderen actief binnen onze Ontmoetingskerk. Deze groep is vanuit enkele ouderen zelf ontstaan. Verschillende van hen voelden dat zij, soms door hun leeftijd wat vaker aan huis gebonden, vaak ook doordat er zoveel leeftijdsgenoten weg vallen, behoefte hadden aan wat meer contacten met inhoudelijke gesprekken. Dit initiatief werd toegejuicht en opgepakt door de contactpersoon en sectieouderling en zo ontstond de eerste ouderengespreksgroep binnen de Ontmoetingskerk.
Elke 2 maanden komen wij bijeen bij iemand thuis en vertellen elkaar eerst kort wat we de afgelopen tijd hebben beleefd aan nare en aan mooie dingen. Daarna praten we over een onderwerp waarvoor we eerder al kozen. We hebben het bijvoorbeeld gehad over vriendschap en hoop. Zo’n onderwerp behandelen we dan in een kringgesprek, zodat iedereen aan bod komt.
Nu wij als groep al enige tijd draaien, kunnen we zeggen dat de gesprekken echt ergens over gaan en dat we elkaar en onze kijk op geloof en samenleving steeds meer begrijpen en open voor elkaar kunnen staan.
Hebt u vragen over of belangstelling voor een dergelijke groep, laat dat dan via uw contactpersoon en/of sectieouderling weten.

Namens sectie 3, Stieneke Janssens en Francien Thijs« Bekijk het complete nieuwsoverzicht