Logo van de kerk
Home / Nieuws / Filosofisch symposium
17 September 2019

Filosofisch symposium

Symposium over het boek van Gert-Jan van der Heiden: Het Uitschot en de geest, Paulus onder filosofen.

xDe brieven van de apostel Paulus staan sinds de jaren negentig van de vorige eeuw hoog op de filosofische agenda en sinds de eeuwwisseling is er zelfs sprake van een hausse aan publicaties over Paulus en de filosofie. Deze ontwikkeling mag gerust verrassend genoemd worden. Al was het maar omdat de filosofen die zich over Paulus brieven buigen, zijn geloofsovertuiging niet delen en zich niet rekenen tot het christendom.

Hedendaagse filosofen, van wie sommige overtuigde communisten, vinden in Paulus' brieven een nieuwe, meer universalistische manier van denken over de werkelijkheid. Een tegenstem tegen het dominante neoliberale denken. Het gaat voor hen bij Paulus niet zo zeer om “een andere wereld”, maar om “deze wereld anders”.
Dit in tegenstelling tot Nietzsche, die het christendom – voor hem vooral Paulus – nihilisme verweet, omdat het fantaseerde over een “andere wereld” en de eigen wereld verzaakte, culminerend in zijn uitspraken over de dood van God.

Zaterdag 16 november komt Prof. Gert-Jan van der Heiden zijn boek persoonlijk toelichten. Aanvang 14.00 uur, kosten € 6,00« Bekijk het complete nieuwsoverzicht