Logo van de kerk
Home / Nieuws / Feest van de Geest
8 April 2014

Feest van de Geest

‘Vuur dat nooit meer dooft’, is het thema van dit landelijke kerk- en kunstevenement. Het vuur, zoals dit in het Pinksterfeest tot uitdrukking komt wordt door kunstenaars verbeeld in hun werkstukken die speciaal voor dit feest gemaakt zijn. Zij lieten zich ook leiden door de kerken waarin zij hun werkstukken laten zien en waarvoor zij bewust gekozen hebben. Tussen Hemelvaart en Pinksteren zindert het zowel in de Hervormde kerk als in de Ontmoetingskerk van het vuur dat mensen inspireert om in beweging te komen en elkaar te ontmoeten.

Dit vuur wordt in de Hervormde kerk in beweging gezet door:

- Jacob Bos. Beweging kan gezien worden als een sleutelwoord binnen de vormentaal van Bos. Met gebruikmaking van zeer eenvoudige strookjes glas weet hij op overtuigende wijze de beweging weer te geven. Glas is een prachtig materiaal waarvan veel mensen de fantastische eigenschappen vaak niet kennen. Het is een heel hard materiaal, maar ook kwetsbaar. Het lijkt stijf en toch kun je er alle vormen mee maken die je maar wilt. Een beeld is op zichzelf statisch. Het mysterie is dat een kunstenaar door gebruik van materiaal en vorm dat beeld tot beweging kan brengen.

- Jolande Leurink. De schilderijen van Jolande zijn niet gemaakt met een vooropgezet plan maar hebben meestal als uitgangspunt een mooie tekst of een bepaalde vorm. Ze maakt o.a. gebruik van acrylverf, airbrush-inkt, draden, stoffen, plaatjes en lak. Haar schilderijen bestaan uit vele lagen over elkaar waardoor diepte en diepgang ontstaan. Vaak zijn het allemaal losse lagen, losse teksten en losse vormen die uiteindelijk samen één geheel vormen. Het zijn kleurrijke schilderijen waar je naar wilt blijven kijken en waar je steeds iets nieuws in ontdekt. Een schilderij is voor Jolande pas interessant als je niet in één keer alles ziet. Als je blijft kijken, je verwondert, je afvraagt wat dat is of wat daar staat, weer iets ziet dat je tot nu toe niet gezien had, blijft het boeiend.

In de Ontmoetingskerk exposeren:

- Loes Stalpers. De etsen van Loes kunnen als overwegend figuratief worden gekenmerkt maar laten voldoende ruimte voor de beschouwer over om er als het ware in te ‘verdwalen’. Lichtval, vorm en kleur fascineren haar enorm. Ze wordt er door geboeid, slaat ze op in haar geheugen en laat ze een tijdje bezinken. Tijdens het etsproces gaan beelden uit haar herinnering als het ware buiten haarzelf om een eigen leven leiden en dan ontstaan grillige vormen en contouren van een landschap. Loes is altijd op zoek naar nieuwe vormen, kleuren en technieken. Op het ogenblik werkt ze veel met karton. Daarvan maakt zij reliëfs die ze met acrylverf bewerkt en vervolgens afdrukt. Daarna bewerkt de kunstenares deze druksels meestal nog met inkt of krijt ofwel zet ze er een ets overheen.

- Jitske van der Wal. Jitske is een veelzijdig kunstenaar met werk binnen verschillende disciplines (textiel, keramiek, grafiek, brons). Ze heeft een brede interesse en laat zich niet inkaderen in een specifiek vakgebied. Ze ziet het juist als een uitdaging om de kaders op te zoeken en erover heen te gaan. Jitske laat zich inspireren door de reizen naar Azië en Afrika die zij maakt en door elementen uit de natuur. Vooral vogels nemen een prominente plaats in binnen haar werk, dit zijn vogels met menselijke trekjes. Zij verbindt vaak oud en nieuw waardoor een nieuw verhaal ontstaat. De vogel staat voor haar symbool voor vrijheid en ruimte.

Het Feest van de Geest valt in de periode van Hemelvaartsdag 29 mei t/m zondag 1 juni en van vrijdag 6 juni t/m Pinkstermaandag 9 juni.
U bent van harte welkom de werken van deze kunstenaars te komen bekijken. De kerken zijn open van 12.00 uur tot 17.00 uur. Er zijn gastvrouwen/heren aanwezig die, door de kunstenaars geïnstrueerd, u het een ander over de werkstukken kunnen vertellen.« Bekijk het complete nieuwsoverzicht