Logo van de kerk
Home / Nieuws / Diaconaal project
15 Februari 2014

Diaconaal project

Gezamenlijk diaconaal project 2014: De Hadassa Hoeve in Ane.

Na het project Diyo Nepal in 2013 hebben de diaconieën van de 3 kerken in Zuidwolde gekozen om in 2014 een project dichterbij te steunen. De keus is gevallen op de Hadassa Hoeve in Ane (bij Gramsbergen). Hadassa Hoeve biedt opvang aan maximaal 8 jonge vrouwen, van 16-23 jaar. Jongeren die om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen in hun leven, en onvoldoende vaardigheden hebben om zelfstandig te kunnen leven. De Hadassa Hoeve vraagt of wij hen willen steunen door gebed, praktische hulp en financiële steun.

Meer informatie kunt u krijgen op de volgende manieren: - Kijk op de site www.hadassahoeve.nl - Neem op zondag 9 maart de folder mee uit de kerk. - Lees het artikel in EVA, het EO-vrouwenmagazine nummer 1 van 2014. - Volg na de kerkdienst op Biddagavond 12 maart, de presentatie over de Hadassa Hoeve, in de Ontmoetingskerk. Menno Beute die als leidinggevende met zijn gezin ook in de Hadassa Hoeve woont, zal de presentatie verzorgen.

Steun voor dit project middels gebed kan natuurlijk door ieder persoonlijk gebeuren, maar ook als voorbede in kerkdiensten. Financiële steun willen we mogelijk maken door doelcollectes in de kerken en allerlei mogelijke acties die geld opleveren. Uw bijzondere aandacht vragen we voor de volgende mogelijkheid van praktische steun: Op zaterdag 22 maart is het NL-doet dag.(www.nldoet.nl) Op die dag wordt gevraagd om heel praktisch ergens een vrijwilligersklus uit te voeren. Wij zouden dan met een groep vrijwilligers zeer welkom zijn om een aantal uren te klussen bij de Hadassa Hoeve. Daar is al veel verbouwd en geklust, maar er moet ook nog veel gebeuren. Wat zou het mooi zijn als we op die dag met een groep mensen uit onze drie kerken naar Ane gaan en ons daar een aantal uren inzetten voor de Hadassa Hoeve. In onze 3 kerken liggen vanaf zondag 16 februari lijstjes met mogelijke werkzaamheden die ze bij de Hadassa Hoeve graag gedaan willen hebben. Als u mee wilt/kunt doen, wilt u dan zo’n lijstje invullen en afgeven aan een diaken van uw kerk? Er is vast wel iets bij waar u zich nuttig kunt maken.

Een mooiere vorm van diaconaal gemeente zijn is toch bijna niet te bedenken: Een groep gemeenteleden van onze 3 kerken die samen laten zien hoe we vanuit ons geloof de opdracht “zorg voor de medemens” waar maken. De diaconieën hopen dat de NL-doet gedachte ook in onze kerken zo gedragen wordt. Meer informatie hierover bij de diakenen.
De gezamenlijke diaconieën van de kerken in Zuidwolde.« Bekijk het complete nieuwsoverzicht