Logo van de kerk
Home / Nieuws / Collecte gemist!
1 Juni 2020

Collecte gemist!

Nu wij door de problematiek van het Corona virus onze kerkdiensten niet in het kerkgebouw met elkaar kunnen vieren, missen wij de collecteopbrengsten. 

Onze vaste kosten gaan wel gewoon door en moeten natuurlijk wel worden betaald door de kerkrentmeesters en als diaconie willen wij ook graag een aantal doelen (blijven) ondersteunen. 

Wij vragen u dan ook om de gelden die u anders in de collectezak zou doen nu over te maken op de algemene rekening van de kerk en de rekening van de diaconie. 

Het IBAN nummer van de kerk is: NL 92 RABO 03762 00 774 ten name van de Gereformeerde Kerk Zuidwolde, onder vermelding van collecte.

Het IBAN nummer van de diaconie is: NL 09 RABO 03762 57 946 ten name van Diaconie Gereformeerde Kerk, onder vermelding van collecte.

Namens het College van Kerkrentmeesters en de diaconie alvast hartelijk bedankt!« Bekijk het complete nieuwsoverzicht