Logo van de kerk
Home / Nieuws / Amnesty International mei 2013
19 Mei 2013

Amnesty International mei 2013

Vrouwen in Egypte hebben niet dezelfde rechten als mannen. De nieuwe Grondwet van Egypte, die op 26 december 2012 is aangenomen, staat gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de weg. Discriminatie op grond van sekse wordt niet expliciet verboden.
Hoewel Egyptische vrouwen een belangrijke rol spelen in de strijd voor mensenrechten, worden ze nog grotendeels uit het openbare leven geweerd. De afgelopen maanden werden vrouwelijke demonstranten op het Tahrir Plein het slachtoffer van aanvallen waarbij zij seksueel werden belaagd. De autoriteiten hebben er weinig aan gedaan deze aanvallen te stoppen of te onderzoeken.
Veel politieke leiders in Egypte keurden het geweld tegen vrouwelijke demonstranten op het Tahrir Plein af. Maar daarnaast gebruikten ze de gebeurtenissen om hun politieke tegenstanders te beschuldigen. Parlementsleden van de twee grootste partijen, de Freedom and Justice Partij en de Nour Partij, hebben zelfs vrouwelijke activisten de schuld gegeven van het geweld tegen hen.
Zondagmorgen 26 mei worden U twee brieven aangeboden die gericht zijn aan de leiders van de twee grootste politieke partijen in Egypte. Daarin roepen wij hen op seksueel geweld tegen vrouwen te veroordelen.

Namens schrijfgroep AI De Wolden« Bekijk het complete nieuwsoverzicht