Logo van de kerk
Home / Nieuws / afscheid archivaris
13 Mei 2015

afscheid archivaris

Afscheid van Christien Jonkers als archivaris

x  
   

Per 1 mei is onze archivaris Christien Klunder-Jonker met haar werkzaamheden gestopt. Niet omdat er niets meer te registreren en op te bergen viel, want de binnenkomende stroom papier vermindert slechts langzamerhand ondanks de groei van het elektronische postverkeer. Nee, de reden is betreurenswaardig. Haar gezichtsvermogen is langzamerhand achteruit gegaan, waardoor het lezen en rubriceren van de ingekomen stukken, notulen, besluiten en verslagen uit alle geledingen van onze kerk haar te inspannend werd. Vier jaar lang heeft zij dit belangrijke maar voor velen onbekende werk trouw en met de haar kenmerkende rust en bescheidenheid gedaan. In 2011 nam Christien deze werkzaamheden over van haar voorgangster Else Fleurke. Deze liet haar een goed inzichtelijk archief na waar je alles over onze lokale kerkelijke historie en die der gereformeerde kerken in Nederland en de zendingsactiviteiten snel kan terugvinden. Er was alleen wat achterstand in de verwerking, die nu dankzij Christiens wekelijkse regelmaat weg is. Om archiefruimte te creëren heeft zij de archiefstukken die ook landelijk,provinciaal of per classis worden opgeslagen weg gedaan. Alleen alles wat onze lokale activiteiten betreft wordt bewaard. Wij zijn haar voor haar werkzaamheden zeer dankbaar en hebben dan ook Christien daarvoor bedankt vergezeld van een bloemstukje en wat lekkers. Wij wensen haar en haar man van harte een goede levensavond samen« Bekijk het complete nieuwsoverzicht